Els bars i restaurants de la Bisbal del Penedès podran ampliar les seves terrasses quan tornin a obrir

Davant l’aproximació de la data d’obertura dels bars i restaurants locals -en el marc del procés de desescalada gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la mobilitat i del contacte social adoptades fins a la data- i tenint en compte les restriccions que han de complir els comerços locals, la regidora de Comerç, Judith Vidal, ha mantingut converses amb tots els establiments de restauració del municipi que, per causa de la situació que ha generat la Covid-19, veuran limitades les seves capacitats quan tornin a obrir.

Tot i que l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès no compta amb una ordenança específica sobre terrasses, els ha plantejat que -si ho consideren oportú- poden ampliar l’espai que ocupen les seves terrasses sempre que això no suposi un impediment o un obstacle per al trànsit de vianants o per al trànsit de vehicles.

La regidora de Comerç, Judith Vidal, ha explicat que “moltes botigues i empreses del municipi han estat fent un gran esforç durant les darreres setmanes perquè els veïns de la Bisbal poguéssim fer les nostres compres als seus establiments o amb servei a domicili, i esperem que segueixin treballant. Però els establiments que han deixat de treballar també han hagut de fer un gran esforç econòmic per poder tirar endavant. Esperem que tinguin molta feina i els envio un missatge d’ànim”. Judith Vidal ha afegit que “en aquests moments, més que mai, hem d’estar al costat dels nostres comerços locals, bars i restaurants. Per això, durant tot el confinament hem treballat per fer arribar a la ciutadania els serveis que han anat oferint els comerços que han pogut continuar treballant i, el proper dilluns, està previst que s’aprovin els ajuts per als autònoms i les petites empreses locals. També dilluns engegarem les III Setmanes de l’Empresa i l’Ocupació que ha organitzat la Regidoria d’Ocupació amb l’objectiu d’ajudar i facilitar el màxim d’informació a tots els col·lectius afectats econòmicament per aquesta situació”.

Per a més informació sobre les III Setmanes de l’Empresa i l’Ocupació  podeu entrar al següent enllaç:

https://bisbalpenedes.com/web/2020/05/07/la-bisbal-del-penedes-celebrara-les-iii-setmanes-de-lempresa-i-locupacio-de-l11-al-29-de-maig/

En aquest altre enllaç podreu consultar l’ordre del dia del Ple extraordinari previst per al dilluns 11 de maig a les 9h:

https://bisbalpenedes.com/web/2020/05/06/sha-convocat-un-ple-extraordinari-telematic-per-al-dilluns-11-de-maig-a-les-9h/


CASTELLANO | Ante la aproximación de la fecha de apertura de los bares y restaurantes locales -en el marco del proceso de desescalada gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social adoptadas hasta la fecha- y teniendo en cuenta las restricciones que deben cumplir los comercios locales, la concejala de Comercio, Judith Vidal, ha mantenido conversaciones con todos los establecimientos de restauración del municipio que, a causa de la situación que ha generado el Covid-19, verán limitadas sus capacidades cuando vuelvan a abrir.

Aunque el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès no cuenta con una ordenanza específica sobre  terrazas, les ha planteado que -si lo consideran oportuno- pueden ampliar el espacio que ocupan sus terrazas siempre que esto no suponga un impedimento o un obstáculo para el tráfico de peatones o el tráfico de vehículos.

La concejala de Comercio, Judith Vidal, ha explicado que “muchas tiendas y empresas del municipio han estado haciendo un gran esfuerzo durante las últimas semanas para que los vecinos de la Bisbal pudiéramos hacer nuestras compras en sus establecimientos o con servicio a domicilio, y esperamos que sigan trabajando. Pero los establecimientos que han dejado de trabajar también han tenido que hacer un gran esfuerzo económico para poder salir adelante. Esperamos que tengan mucho trabajo y les mando un mensaje de ánimo”. Judith Vidal ha añadido que “en estos momentos, más que nunca, debemos apoyar a nuestros comercios locales, bares y restaurantes. Por ese motivo, durante todo el confinamiento hemos trabajado para hacer llegar a la ciudadanía los servicios que han ido ofreciendo los comercios que han podido continuar trabajando y, el próximo lunes, está previsto que se aprueben las ayudas para los autónomos y las pequeñas empresas locales. También el lunes pondremos en marcha las III Semanas de la Empresa y la Ocupación que ha organizado la Concejalía de Ocupación con el objetivo de ayudar y facilitar el máximo de información a todos los colectivos afectados económicamente por esta situación”.

Para más información sobre las III Semanas de la Empresa y la Ocupación podéis entrar en el siguiente enlace:

https://bisbalpenedes.com/web/2020/05/07/la-bisbal-del-penedes-celebrara-les-iii-setmanes-de-lempresa-i-locupacio-de-l11-al-29-de-maig/

En este otro enlace podréis consultar el orden del día del Pleno extraordinario previsto para el lunes 11 de mayo a las 9h:

https://bisbalpenedes.com/web/2020/05/06/sha-convocat-un-ple-extraordinari-telematic-per-al-dilluns-11-de-maig-a-les-9h/