Llista d’admesos i exclosos plaça arquitecte superior grup A subgrup A1

Relació d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria referenciada segons les Bases reguladores de la convocatòria de la selecció per a una plaça d’arquitecte superior, escala d’administració especial, sub-escala tècnica, grup A, subgrup A1, mitjançant concurs – oposició lliure, funcionari, amb dedicació total. Les bases van estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 192 del 05/10/2018 i la rectificació, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 209 del 31/10/2018 i al BOE núm. 279 del 19/11/2018.

20190213_Acord_DECRET_2019_0107