La Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès capacita persones del territori per treballar en l’àmbit industrial i logístic

XARXA D'OCUPACIO NOVA CONVOCATORIA

La Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès és un projecte que va veure la llum la passada primavera i que aplega totes les entitats de la comarca que intervenen en matèria d’ocupació i que han creat una xarxa de treball per posar en marxa una interlocució única, directa i coordinada, amb la finalitat de donar una resposta integral i eficient a les necessitats laborals del nostre territori. Per ara, la Xarxa d’Ocupació està treballant en un pla pilot i innovador que pretén millorar l’ocupabilitat de les persones aturades i ajustar-ne el perfil professional requerit per les empreses mitjançant les accions de capacitació.

Arantzazu Longares, tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament de la Bisbal, ha explicat que abans de posar en marxa les accions de capacitació, el personal de la Xarxa d’Ocupació s’ha posat en contacte amb les 50 millors empreses de la comarca, empreses que compten amb una gran qualificació professional, ja que “aquest projecte intenta que les persones aturades assoleixin aquesta qualificació laboral”. Longares ha detallat que les empreses i les persones són les que marquen cap a on han d’anar les formacions que s’imparteixen i que, a mesura que avancen aquestes converses, es poden anar detectant aquelles necessitats de personal que tenen les empreses així com les inquietuds dels usuaris dels serveis d’ocupació. De moment, durant la primera fase del pla pilot de la Xarxa d’Ocupació, s’han capacitat una vuitantena de personas.

ARANZAZU LONGARES XARXA OCUPACIO

L’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicat que “projectes com aquest permeten aprendre a treballar junts i aprofitar les sinergies que aquest fet pugui generar” i ha afegit que aquest tipus de projecte permetrà dur a terme accions més enllà del Baix Penedès, podent treballar així amb comarques veïnes.

AGNES FERRE XARXA OCUPACIO

En aquest primer any de vida, la Xarxa d’Ocupació ha iniciat la fase de capacitació amb el curs d’Auxiliar de Cambrer/a de Pisos i, en les últimes setmanes, amb el de soldador/a i el d’operari/a industrial i logística. El formador del curs de capacitació d’Operari/a Industrial i Logística que s’està realitzant a la Fundació Santa Teresa del Vendrell, Raül Calpena, ha explicat que el fet que els cursos es realitzin en un entorn productiu “facilita moltíssim la integració laboral dels alumnes”. D’altra banda, Manuel Sánchez, formador del curs de Soldador/a que es realitza a la Serralleria Keifer, ha afirmat que les 120 hores d’iniciació a la soldadura “permetran disposar dels coneixements per treballar en una empresa”, tot i que ha afirmat que “segurament després els caldrà un altre tipus d’accions per tenir una especialització”. Ambdues capacitacions tenen una durada de 120 hores lectives i compten amb activitats didàctiques especialitzades i d’altres de transversals, com ara la cerca de feina, el medi ambient, els riscos laborals i la igualtat d’oportunitats. Com a complement a l’acompanyament individualitzat es realitzaran uns seminaris/tallers ocupacionals en què, de manera col·lectiva, es treballarà l’autonomia en el procés de trobar feina, el desenvolupament de competències transversals necessàries en el mercat laboral actual i l’adquisició de seguretat i confiança.


Val a dir que la darrera acció formativa que es durà a terme enguany són les píndoles formatives. Es tracta d’unes accions relacionades amb la cerca de feina que són molt personalitzadesi que es desenvolupen amb tutories individualitzades, amb la finalitat d’abordar cada cas de forma independent per donar una resposta més efectiva.

Fes clic a la següent imatge per veure la notícia de RTV El Vendrell:

Més de 80 persones a l’atur es formen dins el projecte de la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès


XARXA D'OCUPACIO NOVA CONVOCATORIA

CASTELLANO | La Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès es un proyecto que vio la luz la pasada primavera y que reúne a todas las entidades de la comarca que intervienen en materia de ocupación y que han creado una red de trabajo para poner en marcha una interlocución única, directa y coordinada, con la finalidad de dar una respuesta integral y eficiente a las necesidades laborales de nuestro territorio. Por ahora, la Xarxa d’Ocupació está trabajando en un plan piloto e innovador que pretende mejorar la ocupabilidad de la personas paradas y ajustar el perfil profesional requerido por las empresas mediante las acciones de capacitación.

Arantzazu Longares, técnica de Ocupación del Ayuntamiento de la Bisbal, ha explicado que antes de poner en marcha las acciones de capacitación, el personal de la Xarxa d’Ocupació se ha puesto en contacto con las 50 mejores empresas de la comarca, empresas que cuentan con una gran calificación profesional, ya que “este proyecto intenta que las personas paradas alcancen esta calificación laboral”. Longares ha detallado que las empresas y las personas son las que marcan hacia donde deben ir las formaciones que se imparten y que, a medida que avanzan estas conversaciones, se pueden ir detectando aquellas necesidades de personal que tienen las empresas así como las inquietudes de los usuarios de los servicios de ocupación. De momento, durante la primera fase del plan piloto, se han capacitado una ochentena de personas.

ARANZAZU LONGARES XARXA OCUPACIO

La alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, ha explicado que “proyectos como este permiten aprender a trabajar juntos y aprovechar las sinergias que este hecho pueda generar” y ha añadido que este tipo de proyectos permitirá llevar a cabo acciones más allá del Baix Penedès, pudiendo trabajar así con comarcas vecinas.

AGNES FERRE XARXA OCUPACIO

En este primer año de vida, la Xarxa d’Ocupació ha iniciado la fase de capacitación con el curso de Auxiliar de Camarero/a de Pisos y, en las últimas semanas, con el de soldador/a y el de operario/a industrial y logística. El formador del curso de capacitación de Operario/a Industrial y Logística que se está realizando en la Fundació Santa Teresa del Vendrell, Raül Calpena, ha explicado que el hecho que los cursos se realicen en un entrono productivo “facilita muchísimo la integración laboral de los alumnos”. Por otro lado, Manuel Sánchez, formador del curso de Soldador/a que se realiza en la Cerrajería Keifer, ha afirmado que las 120 horas de iniciación a la soldadura “permitirán disponer de los conocimientos para trabajar en una empresa”, aunque ha afirmado que “seguramente después harán falta otro tipo de acciones para tener una especialización”. Ambas capacitaciones tienen una duración de 120 horas lectivas y cuentan con actividades didácticas especializadas y otras transversales, como por ejemplo la búsqueda de trabajo, el medio ambiente, los riesgos laborales y la igualdad de oportunidades. Como complemento al acompañamiento individualizado se realizarán unos seminarios/talleres ocupacionales en los cuales, de forma colectiva, se trabajará la autonomía en el proceso de encontrar trabajo, el desarrollo de competencias transversales necesarias en el mercado laboral actual y la adquisición de seguridad y confianza.

Cabe decir que la última acción formativa que se llevará a cabo este año son las píldoras formativas. Se trata de unas acciones relacionadas con la búsqueda de empleo que son muy personalizadas u se desarrollan con tutorías individualizadas, con la finalidad de abordar cada caso de forma independiente para dar una respuesta más efectiva.

Haz clic en la siguiente imagen para ver la noticia que de RTV El Vendrell:

Més de 80 persones a l’atur es formen dins el projecte de la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès