Està previst que aquest juliol s’adjudiqui la redacció del projecte de les obres de rehabilitació del Poliesportiu Municipal

Aquest dimecres 28 de juny la Mesa de Contractació s’ha reunit per obrir els sobres B del concurs per a la redacció del projecte del poliesportiu municipal. Recordem que el dimecres 7 de juny tenia lloc la constitució de la Mesa de Contractació per a la licitació de la redacció del projecte de les obres de rehabilitació del Poliesportiu Municipal i, en aquella mateixa trobada s’obrien els sobres A i C dels 8 licitadors presentats dins del termini que es va estipular. El sobre A és el que contenia la documentació administrativa i el sobre C incloïa l’explicació del projecte, les millores que s’aporten, etc. És a dir, els criteris que es van establir en l’aprovació de les bases del concurs com a informació a tenir en compte a l’hora de triar el projecte guanyador.

Aquest dimecres 28 de juny cada membre de la Mesa ha donat la seva puntuació i, una vegada anotada, s’ha obert el sobre B, que correspon a l’oferta econòmica i les millores ofertes per cada candidat. Així doncs, en la reunió d’aquest dimecres s’han valorat els projectes amb puntuacions. Inicialment s’ha puntuat el preu de licitació, eliminant les propostes que igualen o superen el 20% de rebaixa del preu de licitació. En aquest pas s’han eliminat dues propostes i, per tant, n’han quedat sis. Tot seguit s’han valorat els imports i les millores ofertes als projectes presentats i ha sortit la proposta guanyadora.

Ara l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès haurà de notificar als guanyadors perquè presentin la documentació i llavors ja es podrà aprovar per Junta de Govern l’adjudicació de la redacció del projecte de rehabilitació i millora del Poliesportiu Municipal. La previsió és que l’adjudicació tingui lloc durant el mes de juliol.