S’ha constituït la Mesa de Contractació per a la licitació de la redacció del projecte de rehabilitació i de direcció d’obres del Poliesportiu Municipal

Aquest dimecres 7 de juny ha tingut lloc la constitució de la Mesa de Contractació per a la licitació de la redacció del projecte de rehabilitació i direcció d’obres del Poliesportiu Municipal.

Aquest mateix dimecres s’han obert els sobres A i C dels 8 licitadors presentats dins del termini que es va estipular. El sobre A és el que contenia la documentació administrativa, i el sobre C incloïa l’explicació del projecte, les millores que s’aporten, etc., és a dir, els criteris que es van establir en l’aprovació de les bases del concurs com a informació a tenir en compte a l’hora de triar el projecte guanyador.

La Mesa de Contractació constitueix un acte públic i està formada per la presidenta, els vocals i la secretària. Els vocals són la regidora d’Esports, la 1a tinenta d’alcalde, l’arquitecte, l’enginyer i el secretari municipal. La secretària és una funcionària municipal i la presidenta de la Mesa és l’alcaldessa.

Ara la Mesa de Contractació té tres setmanes perquè cadascun dels membres que la constitueixen (a excepció de la secretària) emetin la seva valoració segons els criteris establerts. El dimecres 28 de juny cada membre de la Mesa donarà la seva puntuació i, una vegada anotada, s’obrirà el sobre C, el que correspon a l’oferta econòmica i es farà una valoració final per triar el projecte al qual s’adjudica la redacció del projecte. A partir d’aquest moment l’empresa adjudicatària haurà de presentar la documentació que l’Ajuntament li sol·liciti amb la finalitat d’aprovar per Junta de Govern l’adjudicació del projecte.

La Mesa de Contractació és un acte públic i com a tal permet a les persones que han vingut de públic consultar els sobres A i B en finalitzar la sessió. Tot i això aquesta informació no pot sortir de l’Ajuntament.