S’ha obert la convocatòria per demanar subvencions en matèria de cultura

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha obert aquest dimarts 6 de juny la convocatòria per demanar subvencions en matèria de Cultura. Aquestes subvencions van destinades a entitats, associacions sense ànim de lucre legalment constituïdes amb seu al municipi i que estiguin inscrites al Registre d’Entitats, al corrent de pagament amb l’agència tributària, la Seguretat Social, l’Agència Tributària Catalana i l’Ajuntament.

Aquestes subvencions tenen per finalitat donar suport a activitats i despeses ordinàries, fomentar el desenvolupament d’activitats, programes o projectes culturals impulsats per la societat civil al municipi, millorar la qualitat de vida de la ciutadania, fomentant els valors de la convivència i la cohesió social o potenciar les festivitats i les festes populars.

Podran ser objecte de subvenció les despeses de subministraments (aigua, llum, gas), les despeses de manteniment i conservació, les actuacions de grups, el lloguer d’equips o el lloguer d’immobles. Per contra, no seran objecte de subvenció viatges, indemnitzacions, dietes, despeses en menjar, impostos o despeses de gestoria.

La quantitat total que l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès destinarà a aquestes subvencions és de 25.800€. El termini màxim per a presentar les sol·licituds és el dia 3 de juliol.

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria a l’enllaç: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=5201&ebop_any=2017