L’Ajuntament de La Bisbal s’ofereix per patrocinar bisbalencs i bisbalenques que facin activitats esportives o culturals en l’àmbit nacional i internacional

La Bisbal del Penedès s’ofereix per patrocinar*a aquells bisbalencs i aquelles bisbalenques que realitzin activitats esportives o culturals en àmbits supramunicipals nacionals i internacionals, que tinguin importants despeses econòmiques inherents a l’activitat i que puguin portar imprès el nom i l’escut del poble allà on vagin a realitzar campionats, exposicions, conferències o altres activitats relacionades amb el seu camp d’actuació.

Enguany l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès compta amb 2000 € destinats a patrocinis. Els interessats (que no poden ser receptors de cap subvenció ni ajuda de cap ens públic, tot i que sí que poden tenir altres patrocinadors) hauran de contactar amb l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per presentar la seva sol·licitud. Aquesta serà valorada en Junta de Govern Local.

Per sol·licitar un patrocini esportiu, cal que contacteu amb la regidora Leo Úceda, al correu electrònic: leo@bisbalpenedes.com

Per sol·licitar un patrocini cultural, cal que contacteu amb la regidora Judith Vidal, al correu electrònic: judith@bisbalpenedes.com

Si creieu que allò que feu no s’engloba en aquestes àrees però considereu que la vostra activitat, d’àmbit nacional o internacional, podria acollir el patrocini de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, contacteu amb el següent correu electrònic: info@bisbalpenedes.com i exposeu quina és la vostra activitat i l’àmbit en què considereu que s’engloba.

 

*Un contracte de patrocini, segons la Llei General de Publicitat, és aquell pel qual el patrocinat, a canvi d’una ajuda econòmica per a la realització de la seva activitat esportiva, benèfica, cultural, científica o d’un altre tipus, es compromet a col·laborar portant publicitat del patrocinador.

 

 Foto: el jove pilot bisbalenc Oriol Rodríguez (Orteam) participant a la Copa Cat. Promovelocitat al Circuit d’Alcarràs amb el patrocini de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès