La Bisbal del Penedès tindrà la reivindicada rotonda d’enllaç entre la C-51 i la T-240 i una millora en l’accés des de l’AP-2 al polígon industrial Les Planes

La Bisbal del Penedès tindrà la reivindicada rotonda d’enllaç entre la C-51 i la T-240 i una millora en l’accés des de l’AP-2 al polígon industrial Les Planes

El Govern de la Generalitat ha autoritzat aquest dimarts la subscripció d’un conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès per al canvi de titularitat de diversos trams de les carreteres T-240 i TP-2402 i de la carretera de l’Albornar així com l’execució d’una rotonda a l’enllaç entre la T-240 i la C-51. Amb aquesta modificació es podrà construir la reivindicada rotonda a la C-51, que s’ubicarà, aproximadament, a l’alçada de l’Esplai del Penedès.  En l’actualitat, la connexió de la carretera T-240 amb la carretera C-51, es fa mitjançant una intersecció que permet únicament els moviments d’entrada i sortida en el sentit de circulació cap a Valls. Per aquest motiu, després de diverses reivindicacions per part de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, la Generalitat construirà una nova rotonda a la C-51 que permetrà millorar aquest enllaç, una acció que ha estat molt reivindicada per la ciutadania i diversos col·lectius, com ara Unió de Pagesos o les entitats veïnals de diverses urbanitzacions.

A més, amb aquesta modificació de la titularitat d’alguns trams de carretera, es podrà conformar un nou eix viari comarcal entre el Baix i l’Alt Penedès, de connexió entre la C-51 i l’AP-2 i d’accés a la Bisbal del Penedès, sense necessitat d’una nova infraestructura i evitant el pas dels vehicles per l’interior del nucli urbà. De fet recentment s’ha condicionat la carretera C-51 al seu pas pel municipi, el que permetrà habilitar un eix viari comarcal, aprofitant el vial municipal que va des de la rotonda d’accés a l’AP-2 fins a la rotonda d’accés al polígon industrial Les Planes, conjuntament amb el nou tram de carretera construït entre aquesta rotonda i la carretera local de la Diputació TP-2402 i amb la integració de l’últim tram d’aquesta carretera local fins a la rotonda de connexió amb la C-51. Això comporta la modificació simultània de la funcionalitat de diversos trams de la xarxa viària que pertanyen tant a la Generalitat com a la Diputació de Tarragona i a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès i, per tant, s’han de fer canvis en la seva titularitat.
La reivindicació de la connexió entre la carretera T-240 i la carretera C-51

Segons explica l’alcaldessa Agnès Ferré, “al projecte tècnic inicial de la C-51 del Vendrell a Valls, al seu pas per La Bisbal del Penedès, estava previst un enllaç entre les carreteres C-51 i T-240 que assegurava una comunicació total i en totes direccions, però el projecte va patir una modificació que va suposar que la comunicació entre un costat i l’altre de la carretera C-51 quedés tallada. En aquell moment no es va tenir en compte que la carretera T-240 que ve de La Bisbal i enllaça amb la C-51 és considerada una de les principals vies de comunicació del municipi, ja que uneix el nucli urbà amb les urbanitzacions del Priorat i del Papagai amb les urbanitzacions de Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i Santa Cristina. A més, amb aquesta modificació, es tancava una via de comunicació necessària per a l’accés a altres municipis com ara Masllorenç, Masarbonès o la Urbanització la Font del Talló entre altres i, a més, dificultava la mobilitat i l’accés dels pagesos a les seves explotacions agràries. Per tant, es tracta d’una modificació que afecta, de forma directa, unes 4.000 persones”.

Ferré ha afegit que “quan es va donar a conèixer el projecte que suprimia l’enllaç entre la C-51 i la T-240 diversos col·lectius van manifestar el seu rebuig i el seu malestar a través d’accions i escrits que van fer arribar a les manifestacions responsables de l’execució del projecte: associacions de veïns, col·lectius de ciutadans, Unió de Pagesos i partits polítics van manifestar-se de forma clara i contundent contra el nou projecte però l’equip de govern que aleshores governava a La Bisbal del Penedès no va afegir-se a aquest rebuig, tot i que el projecte perjudicava greument la connectivitat del territori i degradava la circulació a la zona, ja que aquesta modificació obligava als usuaris que volien passar d’un costat a l’altre de la C-51 a fer llargs recorreguts o a circular per un vial ple de dificultats, ja que l’administració del projecte, tot sigui dit, va construir una via de servei paral·lela a la C-51 per la qual, tot i les dificultats de circulació existents en aquest tram, actualment hi passen més de 420 vehicles diaris. Entre aquestes dificultats hi havia una corba tancada sota el pont d’accés al vial que el Servei Territorial de Carreteres va millorar, eixamplant-la i disminuint el desnivell existent”.

El 25 de maig de 2016 l’alcaldessa de La Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, el regidor d’Hisenda, Pere Saumoy i la primera Tinent d’alcalde, Maguy Antolín, es van reunir amb la Directora dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Trinitat Castro, per abordar la situació de l’enllaç de la C-51 amb la carretera T-240 i mirar de buscar solucions.

L’1 de juny de 2016 es va celebrar un Ple Extraordinari a La Bisbal on es va aprovar (amb els vots favorables de CIU i PSC i l’abstenció d’ERC) la moció per reclamar una solució a l’enllaç de la carretera C-51 amb la T-240 i la T-2042. En aquesta moció es posava de manifest la intenció de signar un conveni entre les diferents administracions responsables de les carreteres que creuen el municipi que modificava i fixava les noves titularitats i responsabilitats de cada administració que, de fet, és el que ha aprovat la Generalitat aquest dimarts. En concret, els acords que es van aprovar a la moció van ser:

– Manifestar que, modificant el criteri que es tenia fins avui,  és voluntat de l’actual equip de govern que a l’enllaç de les carreteres C-51 i T-240 es construeixi un pont o una via de comunicació que faciliti una circulació directa entre un costat i un altre de la C-51.

– Iniciar totes les accions necessàries perquè aquesta voluntat es plasmi amb un acord amb les administracions relacionades, per tal de portar a terme, de seguida que sigui possible, les obres necessàries que permetin una comunicació directa de la T-240 amb els dos costats de la C-51.

–  Proposar la inclusió d’aquests acords en el conveni que s’està negociant entre la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, la Diputació de Tarragona i aquest Ajuntament per tal de redefinir la titularitat de les carreteres que creuen el municipi.

– Manifestar la urgència de la realització de les obres per solucionar els problemes d’accés a la urbanització de Santa Cristina, a causa dels danys provocats per les pluges arran de la construcció de la nova carretera C-51.

El 2 de juny de 2016 l’alcaldessa, Agnès Ferré, i la primera Tinent d’alcalde, Maguy Antolín, van anar a la Diputació de Tarragona per reunir-se amb el Director de l’Àrea del SAT (Servei d’Atenció al Territori) per abordar el tema de l’enllaç de la carretera C-51 amb la TV-240.

El 13 de juliol de 2016 l’alcaldessa Agnès Ferré, el regidor d’Hisenda, Pere Saumoy i la primera Tinent d’alcalde Maguy Antolín, es van reunir amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, i el director general d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre, Javier Flores, per buscar una solució definitiva per a l’accés a les dues bandes de la C-51 al pas per La Bisbal (la banda del Polígon industrial i la banda de la carretera de Valls, que connecta amb diverses urbanitzacions).

El 20 de març de 2017, al Ple Ordinari de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, per al canvi de titularitat de diversos trams de carreteres: la T-240, la TP-2402 i la carretera de l’Albornar, un conveni en el qual s’estava treballant des de l’any 2015, ja que la construcció de la C-51 va fer que s’haguessin de refer algunes titularitats de vies entre les tres administracions. Així, l’Ajuntament de La Bisbal ha adquirit la titularitat d’un tram de la carretera que actualment és de la Diputació de Tarragona i ha cedit a la Generalitat de Catalunya la titularitat de la carretera que enllaça l’autopista amb el polígon industrial.

Durant el mes d’abril va arribar un conveni modificat a l’Ajuntament que incloïa una modificació en l’actual connexió de la carretera T-240 amb la carretera C-51 que, passarà de ser una intersecció que permet únicament els moviments d’entrada i sortida en el sentit de circulació cap a Valls a ser una rotonda que permeti millorar els accessos en tots els sentits de la marxa.

El 30 de maig de 2017 la Generalitat de Catalunya ha aprovat el conveni modificat. L’Ajuntament té previst aprovar-lo en el Ple Ordinari del 19 de juny.