L’Ajuntament de La Bisbal ha aprovat per unanimitat la tramitació legal de l’ampliació de la potència elèctrica contractada als polígons industrials del municipi

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès ha aprovat aquest dilluns 29 de maig per unanimitat, amb 9 vots a favor (faltaven 2 regidors, un d’ERC i un del PDeCat), un conveni amb Endesa Distribució Elèctrica (EDE) per dur a terme la tramitació legal pel desenvolupament de les actuacions urbanístiques previstes en l’ordenament urbanístic de diversos municipis, inclòs el municipi de La Bisbal, per a la realització d’infraestructures d’energia elèctrica que permetin disposar, als promotors de diversos polígons industrials, de l’increment de potència elèctrica que havien sol·licitat. És a dir, s’ha signat una ampliació de les infraestructures elèctriques que permetrà ampliar la potència contractada als polígons industrials de La Bisbal del Penedès.

Les infraestructures a realitzar tindran un cost total superior als 4 milions d’euros i s’iniciaran a la SE Castellet, beneficiant la xarxa que arriba als termes de Banyeres, Santa Oliva i La Bisbal. Així, la infraestructura suposa ampliar la SE Castellet, quatre línies subterrànies, les connexions necessàries a la xarxa existent dels diferents polígons, realitzar la construcció d’una nova línia aèria de mitja tensió de quatre circuits des de torres metàl·liques i l’ampliació del transformador de Castellet. Per poder dur a terme aquesta ampliació de les infraestructures i, per tant, ampliar la potència contractada als polígons, s’ha comptat amb la col·laboració dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a Tarragona i, en concret, amb la seva directora, Carme Mansilla, que ha assessorat l’Ajuntament bisbalenc sobre el contingut del conveni i el seu procediment.

Recordem que el Polígon Industrial Les Planes es va executar entre el 2002 i el 2005 a iniciativa de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès. El 2004 ja es va signar un primer conveni amb la companyia elèctrica per incrementar la potència elèctrica per arribar a la potència necessària per les indústries, la potència que fixava el projecte d’urbanització del polígon, que són 17.843,60kw d’increment de potència. El polígon ja es va recepcionar, estant les obres executades, però quedant pendent aquesta connexió d’alimentació externa. Els propietaris de les parcel·les ja van fer un primer pagament d’aquest projecte d’infraestructura d’energia sense que s’iniciés el projecte i tots aquests anys ha estat aturat quant a l’execució de les obres contemplades en el conveni signat el 2004, però entre el 2005 i el 2012 van afegir-se a la petició d’increment de potència elèctrica més polígons, fet que ha fet anar variant el projecte inicial fins que, a finals del 2015, va tornar-se a engegar. S’han fet diverses reunions entre representants d’EDE, l’Ajuntament i els promotors dels altres polígons. Val a dir que el de La Bisbal és l’únic Ajuntament, la resta són promotors privats. De fet l’Ajuntament va ser el promotor del polígon Les Planes però els propietaris de cada parcel·la són els que han de fer front als costos d’aquesta infraestructura. El polígon industrial Les Planes Baixes també és dins el terme municipal de La Bisbal del Penedès, però el promotor és privat. Aquest polígon es va recepcionar el juny passat, quedant pendent de la recepció definitiva aquesta infraestructura energètica.

El conveni que es signarà properament comptarà amb EDE, quatre polígons i dues empreses. Cadascú acceptarà les condicions dels seus convenis i contractes. L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, per la seva banda, signarà com a part promotora de Les Planes. Val a dir que el pagament anirà a càrrec dels propietaris.

Abans del Ple Extraordinari d’aquest dilluns ja s’havien signat les actes prèvies i les actes definitives d’expropiació. Ara, després del ple, s’haurà de signar un conveni i començaran les obres. Cada polígon assumeix el cost de manera proporcional a la seva participació i es farà en diversos pagaments.

L’Ajuntament també està redactant, a través dels serveis jurídics urbanístics contractats, una operació jurídica complementària per repercutir els costos als propietaris adjudicataris de finques. Els propietaris ja estan assabentats d’aquesta operació jurídica, que es durà a terme al mes de juny.