Els dies 3 i 10 de juny podeu vacunar els vostres gossos contra la ràbia en diversos punts del municipi

L’Ajuntament de La Bisbal del Penedès informa que s’efectuarà una campanya de vacunació antiràbica de gossos els dissabtes que s’indiquen a continuació, en els llocs que s’especifiquen:

3 de juny de 2017-La Bisbal del Penedès (nucli). Plaça Pau Casals, de 9.00 a 9.30h.

3 de juny de 2017-Priorat de la Bisbal. Local social, de 9.45 a 10.15h

10 de juny de 2017-Can Gordei. Local, avda. Can Gordei, de 10.00 a 10.30h

10 de juny de 2017-Esplai del Penedès. Local, av. Esplai, de 10.30h a 11.00h.

10 de juny de 2017-La Masieta. Local Masia, d’11.00 a 11.30h.

La vacunació anirà a càrrec d’un veterinari del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, que cobrarà les taxes pertinents als propietaris dels gossos. Si es sol·licita, també s posaran xips. Caldrà portar la cartilla de vacunacions, si se’n disposa.