Pressupost Participatiu: Finalitzen els treballs d’arranjament i formigonat de la cruïlla entre els carrers Segrià i Garrigues de la Pineda de Santa Cristina

La setmana passada van finalitzar els treballs d’arranjament i formigonat de la cruïlla entre els carrers Segrià i Garrigues de la Pineda de Santa Cristina. Aquesta va ser la proposta … Read More