La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament ha asfaltat l’accés a la urbanització Santa Cristina

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha dut a terme els treballs d’asfaltat a l’accés de la urbanització Santa Cristina aquesta setmana, els dies 3 i 4 de juliol. La pavimentació s’ha fet en el tram d’accés a la urbanització a través del carrer Vall d’Aran, una zona que va quedar sense asfaltar quan es van fer les obres de la carretera nova. Aquesta via forma part de la xarxa principal de camins del municipi i hi passen vehicles freqüentment, ja que uneix la urbanització amb l’antiga carretera del Vendrell a Valls. És per això que, des de la Regidoria de Medi Ambient, s’ha considerat prioritària aquesta intervenció. Leo Uceda, regidora d’aquesta àrea, ha afirmat que “era totalment necessari fer aquests arranjaments a l’entrada de Santa Cristina perquè és una de les principals vies d’accés a la urbanització i, fins ara, els veïns i els seus vehicles havien de passar diàriament per una via que estava en mal estat”.

El passat 17 de maig es va aprovar un contracte menor per pavimentar l’entrada a la urbanització Santa Cristina per un import de 41.510,70€. L’Ajuntament va demanar, el juliol de 2017, una subvenció dins de la convocatòria d’inversions en camins 2018/2020 al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquesta subvenció ha estat concedida per un import de 32.591,05€ que l’Ajuntament rebrà entre els anys 2018 i 2019.


CASTELLANO | La Regidoria de Medi Ambient del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha llevado a cabo los trabajos de asfaltado en el acceso de la urbanización Santa Cristina esta semana, los días 3 y 4 de julio. La pavimentación se ha hecho en el tramo de acceso a la urbanización a través de la calle Vall d’Aran, una zona que se quedó sin asfaltar cuando se hicieron las obras de la carretera nueva. Esta vía forma parte de la red principal de caminos del municipio y por allí pasan vehículos frecuentemente, ya que une la urbanización con la antigua carretera del Vendrell a Valls. Es por este motivo que, desde la Regidoria de Medi Ambient, se ha considerado prioritaria esta intervención. Leo Uceda, regidora de esta área, ha afirmado que “era totalmente necesario hacer estos arreglos en la entrada de Santa Cristina porqué es una de las principales vías de acceso a la urbanización y, hasta ahora, los vecinos y sus vehículos tenían que pasar diariamente por una vía que estaba en mal estado”.

El pasado 17 de mayo se aprobó un contrato menor para pavimentar la entrada a la urbanización Santa Cristina por un importe de 41.510, 70€. El Ayuntamiento pidió, en julio del 2017, una subvención dentro de la convocatoria de inversiones en caminos 2018/2018 al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Esta subvención ha sido concedida por un importe de 32.591,05€ que el Ayuntamiento recibirá entre los años 2018 y 2019.