La Junta de Govern ha aprovat el projecte de rehabilitació de les ‘cases dels mestres’

cases dels mestres

La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, celebrada aquest dijous 5 de juliol, ha aprovat inicialment el projecte de rehabilitació de les ‘cases dels mestres’ per convertir-les en habitatges socials. Una vegada el projecte s’hagi publicat al BOP i hagi estat en exposició pública, es publicarà definitivament i, aleshores, podrà convocar el concurs per a l’execució de les obres per un import de 76.746,11€ (IVA inclòs).

La Regidoria de Benestar Social ha explicat que “està plenament satisfeta de poder posar en marxa aquestes obres tan necessàries per poder acollir famílies desafavorides abans que finalitzi la legislatura”.

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, celebrada este jueves 5 de julio, ha aprobado inicialmente el proyecto de rehabilitación de las ‘cases dels mestres’ para convertirlas en viviendas sociales. Una vez el proyecto se haya publicado en el BOP y haya estado en exposición pública, se publicará definitivamente y, entonces, podrá convocarse el concurso para la ejecución de las obras por un importe de 76.746’11€ (IVA incluido).

La Regidora de Benestar Social ha explicado que “está plenamente satisfecha de poder poner en marcha estas obras tan necesarias para poder acoger familias desfavorecidas antes de que finalice la legislatura”.