Feliu Gil Esteve 2022 – 1r Semestre

Agenda de gener a juny de 2022

Setmana del 2 de gener a l’31 de gener:

Diumenge 2 de gener:
13.00h concert al parc de Nadal.
Lloc: pati del col·legit ull de vent.

Dilluns 3 de gener:
10.00h reunió amb equip de llums de Nadal.(festes).
Lloc: Ajuntament.

Dimarts 4 de gener:
Metge.

Dimecres 5 de gener:
Mati preparació reis
Tarda reis a les associacions dels barris i arribada dels reis al nucli i arribada dels reis maigs.

Dilluns 10 de gener:
10.00h reunió amb equip d’informació i inspecció.(barris).
Lloc: ajuntament.
12.00h reunió amb creu roja del Vendrell (sanitat).
Lloc: Ajuntament.
17.30h reunió amb l’associació de la pineda de santa cristina (barris).
Lloc: Ajuntament.
18.00H reunió amb les dues associacions del priorat (barris).
Lloc: Ajuntament.
19.00H Reunió equip de govern.
Lloc: Ajuntament.

Dimarts 11 de gener:
Visita metge i vacuna.

Dimecres 12 de gener:
10.00h atenció ciutadana (barris).
Lloc: ajuntament.
12.00h a 14.00h Curset al Vendrell

Dijous 13 de gener:
10.00h atenció ciutadania (sanitat).
Lloc. Ajuntament.
11.00h gestió telefònica amb Sunet plagas (sanitat).
13.00h atenció ciutadana (sanitat).
Lloc: Ajuntament.

Divendres 14 de gener:
10.00H atenció ciutadana (sanitat).
Lloc: Ajuntament.

Diumenge 16 de gener.
12.30h visita al local social de Can Gordei.

Dilluns 17 de gener:
10.00h visita a Can Gordei amb empresa de serveis. (barris).
13.00h reunió amb veí de l’Ortigós (barris).
Lloc: Ajuntament.
19.00h reunió J.G.L.

Dimarts 18 de gener:
10.00h atenció ciutadana (sanitat).
Lloc: Ajuntament.
12.30H metge.

Dimecres 19 de gener:
10.00h atenció ciutadana (barris).
Lloc: Ajuntament.
11.00h reunió amb representant musical (festes).
Lloc: Ajuntament.
13.00h visita local del priorat , obres (barris).
19.30H reunió amb l’equip de govern.

Dijous 20 de gener:
10.00H visita a la Masieta (barris).
11.00h gestió al banc (festes)
Tema: Ingrés recaptació la marató.
19.00h reunió amb esventats. (Festes).
Lloc: Ajuntament.

Dissabte 22 de gener:
17.00h concert escola de música i orquestra contra punt a la societat.

Dilluns 24 de gener:
PCR hospital i teletreball.

Dimarts 25 de gener:
Mati teletreball
Tarda prova a l’hospital.

Dimecres 26 fins diumenge 30.
Domicili.

Dilluns 31 de gener:
10.00h reunió amb associació de la Miralba. (barris).
Lloc: Ajuntament.
13.00h atenció ciutadana (barris).
Lloc: Ajuntament.
19.00h J.G.L.
20.00H reunió amb l’equip de govern.
Lloc: Ajuntament.

Febrer:

Dimarts 1 de febrer:
10.00H atenció ciutadana (barris).
Lloc: Ajuntament.
Tema: Serveis municipals.
11.00h atenció ciutadana (sanitat).
Lloc: ambulatori.
Tema: Horari metge tarda.

Dimecres 3 de febrer:
09h a 12.00h curset on line
Lloc. domicili.
Tema:” jornades sobre la llei 20/ 2021″
12.30h reunió amb equip d’informació i inspecció.
Lloc. Ajuntament.
Tema: varis.
13.00h reunió amb comercial (festes).
Lloc: Ajuntament.
19.30H assemblea telemàtica consell comarcal Baix Penedès.

Dijous 4 de febrer:
09.00h visita a l’hospital.
10.30H atenció ciutadana sanitat).
Lloc: Ajuntament.
Tema: Horari ambulatori.
12.00h reunió cap de la brigada municipal (festes).
12.30h reunió agents municipals (festes).
Lloc: Ajuntament.
19.30H reunió amb entitats (festes).
Lloc: Ajuntament.

Dilluns 7 de febrer:
10.00H reunió amb cap de pediatria.
Lloc: Ambulatori.
Tema: servei de pediatria.
12.00h reunió amb arquitecta municipal.
Lloc: despatx.
Tema: Varis.
19.00h reunió amb l’equip de govern.
Lloc. Ajuntament.
Tema: Varis.

Dimarts 8 de febrer:
09.45h visita a l’hospital.
12.00h visita a la pineda de Sta. Cristina (barris).

Dimecres 9 de febrer:
09.00H reunió telefònica cap de brigada municipal (barris).
10.00h atenció telefònica ciutadania (barris).
12.00H a 14.00h curset al Vendrell.

Dijous 10 de febrer:
10.00H atenció ciutadana (barris).
Lloc: Ajuntament.
Tema: Serveis municipals.
13.30H reunió amb la responsable de la Bona massa.
Lloc: Ajuntament.
Tema: festa carnaval.
17.00H a 21.30h donació de sang al racó de la gent gran

Divendres 11 de febrer:
11.00h atenció ciutadana (sanitat).
Lloc: Ajuntament.
Tema: Vacunes.
12.00H A 14.00H curset al Vendrell.

Dilluns 14 de febrer:
10.00H reunió a la Masieta (barris).
Tema: Processionària del pi.
12.00h atenció ciutadania sanitat).
Lloc: Ajuntament.
Tema: cementiri.
18.00H visita local de la Miralba.
19.00h J.G.L.
19.35H reunió amb l’equip de govern.

Dimarts 15 de febrer:
11.00h atenció ciutadana (barris).
Lloc: Ajuntament.
Tema: urbanització Papagai.
12.00h visita a la Masieta amb el cap de brigada.
12.00h atenció ciutadana (sanitat).
Lloc. Ajuntament.
Tema: Ambulatori.

Dimecres 16 de febrer:
10.00H atenció ciutadana. (barris).
Lloc: Urbanització la Masieta.
Tema: Serveis municipals.
10.45h visita al ambulatori.
12.00H Acte de suport als treballadors de l’hospital. (sanitat).
13.30H reunió amb equip d’inspecció i investigació
Lloc. Ajuntament.
Tema. Varis.

Dijous 17 de febrer:
10.00h debat Barcelona demà. Telemàtic.
13.00h reunió amb representant espectacles. (festes).
Lloc: Ajuntament.

Divendres 18 de febrer:
09.00h a 13.30h curset telemàtic “Matins Prat de la riba”
Dissabte 19 de febrer:
10.00h a 14.30H festa reinauguració local social de Can Gordei.

Dilluns 21 de febrer:
09.30H atenció ciutadana (barris).
Lloc: Ajuntament
Tema: Serveis municipals.
10.00h a 11.30H proves a l’hospital.
12.00H explicacions obres de la riba al C.M.C.

Dimarts 22 de febrer:
09.00H a 10.30h proves a l’hospital.
11.30H reunió administrativa a l’ambulatori (sanitat).
Tema: reobertura agenda de malalts crònics.

Dimecres 23 de febrer:
09.00h proves amb el maxil·lofacial.
10.00h reunió amb veí Sta. Cristina amb la regidora leo i jo.