Feliu Gil Esteve 2018 – 1r Semestre

 

Agenda de gener a juny de 2018

Setmana 1 al 7 de gener
Dimarts 2:
10:00h: Atenció ciutadania
11:30h: Atenció ciutaania
Dimecres 3:
10:30h: Atenció ciutadania
11:30h: Atencio ciutadania
12:00h: Visita a Can Gordei amb el servei d’inspecció i informació
Dijous 4:
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Junta de govern
Divendres 5:
10:45h: Atenció ciuadania
13:00h: Ajuda colaboradora amb regidoria de serveis socials
17:00h: Visita amb els reis mags dels barris
19:15h: Visita dels reis mags al nucli

Setmana 8 al 14 de gener
Dilluns 8:
11:00h: Atenció ciutadania
Dimatrs 9:
10:15h: Atenció ciutadania
Dijous 11:
09:45h: Atenció ciutadania
13:30h: Reunió representan artistic
20:00h: Asistencia acte el prego dels Tres Tombs
Divendres 12:
12:00h: Atenció ciutadania
Dissabte 13:
18:00h: Asistencia inauguració exposició al monastir de Santa Oliva

Setmana 15 al 21 de gener
Dilluns 15:
10.00h: Reunió equip de govern
Dimarts 16:
09:15h: Atenció ciutdania
10:00h: Atenció ciutadania
20:00h: Asistencia acte de lectura de manifest
Dimecres 17:
09:30h: Atenció ciutadania
10:00h: Atenció ciutadania
11:45h: Reunió associació de veins de l’esplai
Dijous 18:
09:15h: Atenció ciutadania
11:00h: Junta de govern
Divendres 19:
09:15h: Atenció ciutadania
18:00h: Asistencia acte de presentació llibre a la biblioteca de Banyeres
20:00h: Reunió associació de festes de Can Gordei

Setmana 22 al 28 de gener
Dimarts 23:
11:00h: Atenió ciutadania
Dimecres 24:
10:30h: Atenció ciutadania
11:00h: Atenció ciutadania
18:30h: Atenció ciutadania
19:00h: Reunió amb l’ingenier
Dijous 25:
12:00h: Atenció ciutadania
Divendres 26:
08:30h: Reunió Can Gordei associació de festes
13:30h: Atenció ciutadania
17:00h: Col.laboració en la preparació exposició al c.m.c
20:00h: Asistencia proyecció i xerrada al c.m.c dels grup del senderistes
Disabte 27:
18:00h: Inauguració exposició al c.m.c
20:00h: Asistencia a la entrega de premis de la revista Castells a Valls.
Diumenge 28:
12:00h: Cercavila i concentració de gegants i grallers al nucli de la Bisbal

Setmana 29 de gener al 4 de febrer
Dilluns 29:
09:00h: Atenció ciutadania
10:30h: Visita a can gordei amb el servei de inspecció i informació 12.15h reunió amb representant musical
Dimarts 30:
09:00h: Curs de formació diputació de tarragona
Dimecres 31:
09:30h: Atenció ciutadania
10:15h: Reunió comercial iluminació
12:00h: Acte de obrir les pliques per adjudicació servei de comunicació
Dijous 1:
10:00h: Visita can gordei i miralba amb el regidor d’economia 11.00h junta de govern
Divendres 2:
10:00h: Visita local social de l’esplai amb l’ingenier per elaborar informe 11.00h atenció ciutadania 19.00h acte el vendrell

Setmana 5 al 11 de febrer
Dilluns 5:
09:00h: Reunió de la associació de festes de can gordei amb lingenier 11.00h atenció ciutadania
Dimarts 6:
12:00h: Atenció ciutadania
12:45h: Reunió amb el podòleg
Dimecres 7:
09:30h: Atenció ciutadania
Dijous 8:
09:00h: Atenció ciutadania
12:30h: Atenció ciutadania
13:00h: Atenció ciutadania
Divendres 9:
10:30h: Atenció ciutadania
12:00h: Atenció ciutadania
Diumenge 11:
12:00h: Rua de carnaval

Setmana 12 al 18 de febrer
Dilluns 12:
10:00h: Atenció ciutadania
17:00h: Festa infantil de carnavali berear al col.legi ull de vent
Dimarts 13:
11:00h: Ateció citadania
13:30h: Reunió comercial material via publica parcs i jardins
Dimecres 14:
09:30h: Reunió comercial enllumenat públic
10:30h: Reunió vocal associació del priorat
11:15h: Reunió grup de juvent actuació festa major
Dijous 15:
09:30h: Atenció ciutadania
11:00h: Junta de govern
Divendres 16:
09:15h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió amb el secretari

Setmana 19 al 25 de febrer
Dilluns 19:
10:00h: Reunió amb el seretari i la associació de l’esplai 11.15h reunió represenan de diables.
12:15h: Visia a la miralba amb el president de la associació.
Dimecres 21:
10:00h: Atenció ciutadania
11:30h: Reunió vocal dels diables
14:30h: Reunió empressa de transport
18:15h: Visita a sta cristina amb el servei de inspecció i vigilancia
Dijous 22:
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Junta de goven
13:00h: Reunió amb l’alcade de Rodonyar
Divendres 23:
10:45h: Atenció ciutadania
12:00h: Conversa vocal dels diables
12:30h: Atenció ciutadania
13:00h: Avis empressa sunet per una actuació al col.legit vell
15:00h: Cursa solidaria col.legi ull de vent
Disabte 24:
14:00h: Dinar a la asociació del priorat
17:00h: Conta contes al C.M.C 19.00h presentació llibre al C.M.C
Diumenge 25:
11:00h: Cross escolar tot el mati

Setmana 26 de febrer al 4 de març
Dilluns 26:
09:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Atenció responsable de creu roja
Dimarts 27:
09:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Atenció ciutadania
Dimecres 28:
11:30h: Reunió representant musical
13:00h: Atenció ciutadania
Dijous 1:
09:30h: Atenció ciutadania
10:15h: Atenció ciutadania
11:00h: Junta de govern
Divendres 2:
10:00h: Atenció ciutadania
13:30h: Reunió regidors
Diumenge 4:
09:00h: Festa del vi jove i l’oli novell (tot el mati)

Setmana 5 al 11 de març
Dilluns 5:
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Reunió tecnic dela pirotecnia
12:00h: Visita al cementiri amb el servei ded’informació i vigilancia
Dimarts 6:
10:00h: Atenció ciutadania
13:30h: Reunió representant musical
Dimecres 7:
11:00h a 13:00h: Visita amb l’ingenier de instalacions electriques a sta.cristina i a masieta 13.30h reunió amb el secetari 17.00h atenció ciutadania
Dijous 8:
1O:30h: Lectura del manifest del dia internacional de la dona 11.00h reunió equip de govern
Divendres 9:
10:30h: Sasistencia servei funerari
12:30h: Reunió empreses del pressostos participatius 13.30h renio amb la empressa de la funeraria.

Setmana 12 al 18 de març
Dilluns 12:
17:15h: Reunió comisio de festes de can gordei.
20:00h: Acte de benvinguda els nous empadronat de la BISBAL
Dimarts 13:
10:00h: Atenció ciutadania
10:30h: Ateció iutadania
11:30h: Reunióregidoria benestar social
12:00h: Visita inspecció al cementiri
Dimecres 14:
10.00h: Reunió amb lingenier
11.00h: Visita can gordei amb la associacio
12:00h: Visita al priorat
12:30h: Atenció ciutadania
13:31h: Visita llar d’infants amb l’ingenier
14:00h: Consulta a a funeraria
17:00h: Atenció ciutadania
18:00h: Reunió amb la regidora de benestar social
19:00h: Reunió amb el secretari
Dijous 15:
11:00h: Junta de govern
Divendres 16:
10:00h: Atenció ciutadania
13:00h: Gestió cementiri amb la funeraria.
20:00h: Reunió associacions de veins al c.m.c
Diumenge 18:
11:00h: Acte al mas de les gralles en reconeixemet i homenatja a les entitats i associacios bisbalenques.

Setmana 19 al 25 de març
Dilluns 19:
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Reuinió amb l’ingenier per diferents actuacions a can gordei 19.00h ple orrdinari
Dimarts 20:
09:00h: Atenció ciutadania
12:00h: Reunió mossen
Dimecres 21:
10:00h: Atenció ciutadania
17:00h: Reunió associacio de festes de can gordei 19.45h actes dia mundial de la poesia
Dijous 22:
10:00h: Visita directora general d’industria 11.45h.visita poligon 14.30h. dinar diferentes personalitats
Divendres 23:
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Visita adequació local cova jove
13:00h: Reunió amb el secretari
18:00h: Visita a la inauguració la cova jove
Disabte 24:
11:30h: Presentació llibre al c.m.c

Setmana 26 de març al 1 d’abril
Dilluns 26
11:00h: Atenció ciuadania
12:30h: Atenció ciutadania
13:30h: Atenció ciutadania
18:00h: Visita a can gorei ila miralba per presupostos participatius
Dimarts 27
09:00h: Atenció ciutdania
12:30h: Visita representant muical
14:00h: Visita representan d’espectacles
Dimecres 28
10:00h: Atenció ciutadania
11:30h: Atenció ciutadania
12:00h: Obertura plicas
18:00h: Atenció ciutadania
Dijous 29:
09:30h: Atenció ciutadania
10:30h: Reunió grup de govern

Setmana 2 al 8 d’abril
Dimarts 3:
09:00h: Atenció ciutdania
12:30h: Atenció ciutadania
13:00h: Reunió agent artistic
Dimecres 4:
10:00h: Obertura de pliques locl de la miralba
11.00h: Oberura de pliques assessoria
12.00h: Obertura pliques cassal d’estiu i de nadal
18.45h: Reunió associació de festes de can gordei
Dijous 5:
11:00h: Junta de govern
Divendres 6:
09:30h: Visita fundacó privada santa teresa 10.30h reunió amb el secretari 11.00h visitaobras pas de can gordei 12.00h ateció ciutadania
Disabte 7
12:00h: Presentacio llibre al CMC

Setmana 9 al 15 d’abril
Dilluns 9:
10:45h: Atenció ciutadania
11:00h: Visita asanta cristina amb el servei de inspecció i informació
12:00h: Reunió anb l’ingenier per expedient
18:30h: Reunió amb el secretari
19:00h: Reunió amb el servei de informació i vigilancia
Dimarts 10:
11:00h: Reunió amb l’arquitecte
12:00h: Xerrada amb l’Adolfo
Dimecres 11:
10:00h: Reunió associacio de can gordei (registre d’associacions)
11:00h: Obertura pliques cassals d’estiu i de nadal
13:15h: Atenció ciutadania
18:00h: Reunió amb el secretari
19:00h: Xerrada amb la Beth
Dijous 12:
09:30h: Atenció ciutadania
10:00h: Atenció citadania
10:30h: Reunió amb el regidor d’economia
11:15h: Visita a diferents barris amb el regidor d’economia
Divendres 13:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió amb el secretari
13:00h: Conversa amb la beth
13:30h: Reunió jurat premis escolars Sant Jordi 18

Setmana 16 al 22 d’abril
Dilluns 16:
10:00h: Reunió amb el jurat premis infantils sant Jordi
11:00h: Mesa de contractació serveis juridics i de gestoria
12:00h: Mesa de contractació serveis de la piscina
Dimecres 18:
10:00h: Reunió comercial iluminació
11:00h: Atenció ciutadania
Dijous 19:
09:00h a 14:00h: Curset a Barceloba
Divendres 20:
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Gestió amb el personal de la guarderia
12:00h: Recollida d’estris de decoració per la presentació del llibre al C.M.C
14:00h: Gestió a l’Esplai
Dissabte 21:
17:30h: Inauguració exposició al local de la Roca Foradada
18:00h: Inauguració exposició al C.M.C
20:00h: Presentació llibre de sant Jordi al C.M.C
Diumenge 22:
11:30h: Entrega premis escolar de sant Jordi i actuació i pica-pica a la plaça Pau Casals

Setmana 7 al 13 de maig
Dilluns 7:
09:00h: Atenció ciutadania
13:00h: Atenció ciutadania
17:00h: Gestio amb la supervisora del cap
Dimarts 8:
10:45h: Atenció ciutadania
13:45h: Atenció ciutadania
14:00h Gestió amb comercial de eventos
Dimecres 9:
10:00h: Atenció ciutadania
10:20h: Gestió festa del barri de la Masieta
10:45h: Reunió amb el mossen
12:15h: Atenció ciutadania
14:00h: Gestió solicitud xurreria
17:30h: Visita amb la regidora de mobilitat i el servei de informació i inspecció
Dijous 10:
09:00h: Ple extraordinari
10:00h a 14:00h: Curset a barcelona
Divendres 11:
10:00h: Gestió serveis Creu Roja
11:00h: Gestio serveis Polyklins
Disabte 12:
11:00 a 14:00h: Acte en el dia del clean and day
18:00h: Inauguració de placa castellera a la façana de la societat
18:30h: Presentació llibre al C.M.C

Setmana 7 al 13 de maig:
Dilluns 14:
11:00h: Gestio amb el servei de inspecció i informació
12:00h: Reunió amb representatns de Omnium per tema flama del Canigó
17:00h: Gestio amb representant associació Can Gordei.
Dimarts 15:
11:00h: Gestió al Vendrell.
12:00h: Reunió amb representant musical.
13:45h: Atenció ciutadania.
Dimecres 16:
10:00h: Gestions grands clasica 2ª edició
11:00h: Atenció ciutadania
11:30h: Atenció ciutadania
17:30h: atenció ciutadania
19:30h: Lectura manifest d’avant ajuntament.
Dijous 17:
09:00h a 14:00h: Curset a Barcelona
19:00h: Xerrada al Vendrell
Divendres 18:
09:00h: Atenció ciutadania
10:30h: Reunió mossen tema festa major
14:00h: Devolució objectes prestats amb el bibliotecari als seus propietaris

Setmana 21 al 27 de maig
Dilluns 21:
10:00h: Gestió tema sardanes festa major.
11:00h: Gestió amb creu roja tema ambulancias .
12:00h: Gestió empressa de cabinas sanitaries.
19:00h: Reunió grup de joves esventats.
20:00h: Acte al cmc de servei benvinguda els nous Bisbalencs.
Dimarts 22:
12:00h: Reunió empressa arts graficas.
12:30h: Reunió representant associció barri de la plaça
13:00h: atenció ciutadania.
Dimecres 23:
11:30h: Atenció ciutadania.
12:00h: Gestió cabina sanitaria festa barris.
13:00h: Reunió amb tecnic informatic.
18:00h: Acte al cmc entrega del xec nado
20:00h: Acte al cmc en agraiments els voluntaris
Dijous 24:
08:30h: Atenció ciutadania barri la Masieta
09:15h: Atenció ciutadania
12:15h: Reunió amb interesats en instalar una emisora de radio municipal
13:20h: Gestió amb creu roja per tema ambulancia
Divendres 25:
09:30h: Atenció ciutadania.
10:00h: Gestió creu roja ambulancies
11:00h: Gestió creu roja
13:00h: Reunió amb el secretari
Disabte 26:
14:00h: Dinar amb la associacio de veins del priorat.

Setmana 28 de maig al 3 de juny
Dilluns 28:
10:00h: Reunió pressupostos participatius
11:00h: Gestio amb la creu roja ambulancia per cursa ciclista
13:00h: Reunió representant festes dels barris
14:00h: Gestió representant fesetes del’escuma
17:00h: Gestió notificació camvi d’uvicació xerrada del C.M.C del dia
19:00h: Xerrada al C.M.C dinte de la primera setmana de l’empresa i ocupació a la Bisbal.
Dimarts 29:
10:00h: Tenció ciutadania
11:00h: Gestió averiguació possible averia barris
11:30h: Gestió telefonica amb comercial per festes.
19:00h: Xerrada a la blioteca municipal dintre de la setmana lliure de fum.
20:00h: Xerrada al suditori del c.m.c dintre de la primera setmana del’empetrsa i ocupació
Dimecres 30:
09:30h: Ateció ciutadania.
10:00h: Gestió amb la persona responsabe feses dels barri de la plaça.
11:00h: Junta de govern
17:00h: Reunió colla jove esventats.
19:00h: Reunió president gent grand.
Dijous 31:
11:00h: Gestió telefònica empresa de llums.
13:00h: Reunió representant musical
13:30h: Gestió telefònica creu roja (soteig de juliol)
Divendres 1:
09:00H a 14:00h: Acte a Mas Llagostera dintre de la setmana de l’empresa i ocupació.
Disabte 2:
17:00h: Festa Barri de la Plaça
Diumenge 3:
09:00 a 14:00h:: Concurts de pintura ràpida.
14:30h: Entrega de premis del jurat
15:00h: Dinar
17:00h: Entrega premi deldel public per votació popular.

Setmana 4 al 10 de juny
Dilluns 4:
10:00h: Reunió comercial de llums
11:30h: Reunió amb el secretari
13:30h: Reunió amb representant festes dels barris
17:00h: Ple extraordinari
Dimarts 5:
09:00 a 18:00h: Curset a Barcelona
Dimecres 6:
09:00 a 14:30h: Curset a Barcelona
Dijous 7:
10:00h: Reunió regidors
11:00h: Junta de govern
12:00h: Gestió per reunió amb responsable banc de sang
13:00h: Reunió amb el tecnic informatic per programa festes dels barris
Divendres 8:
12:00h: Atenció ciutadania
13:00h: Reunió grup de joves els esventats
20:00h: Inauguració i concert inaugaral festival Eva a Sant Sadurní d’Anoia
Disabte 9:
18:00h: Feste Barri d’Abaix.
Diumenge 10:
12:00h: Actuació al C.M.C dintre del festival Eva, de la Guilla Teatre

Setmana 11 al 17 de juny
Dilluns 11:
10:00h: Reunió amb el responsable d’informació del nou dervei del bus
12:00h: Visita amb l’informador de servei del bus a l’espai
13:00h: Visita amb l’informador de servei del bus a la Miralba
17:00 a 20:00h: Xerrada al vendrell
Dimarts 12:
09:00h: Visita a diferents barris
10:30h: Visita al mosen
11:30h: Atenció ciutadania
12:00h: Atenció ciutadania
12:30h: Reunió associació de can gordei amb el responsable informació del servei de bus
Dimecres 13:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Gestions telefonicas
12:00h: Reunió amb el grup de dansaires del vendrell i grup sardanista
17:30h: Reunió amb la associació del priorat amb el responsable de la informació del servei de bus
Dijous 14:
09:00h: Atenció ciutadania
13:00h: Atenció ciutadania
13:30h: Atenció ciutadania
20:00h: Actuació al C.M.c dintre dels actes del festival eva
Divendres 15:
10:00h: Atemció ciutadania
11:00h: Reunió jutge de pau
12:00h: Gestió telefonica tema priorat
13:00h: Reunió representan musical
17:00h: Reunió al priorat amb la associació de veins i amb el responsable de la informació del nou servei de bus
20:00h: Festa barri de la riba
Disabte 16:
Festa barri de la riba
Diumenge 17:
09:00 a 15:00h: Festa 90 aniversari juventut bisbalenca al polideportiu i camp de futbol(mati infables.triangular)
12:00h: Apadrinament del s bous a la paça major fins les tres
15:00h: Dinar al poli,(pista de tenis) continuació de partits de futbol i entrega de premis a les 13:00h.

Setmana 18 al 24 de juny
Dilluns 18
09:00h: Atenció ciutadania
12:00h: Atenció ciutadania
18:00h: Gestió representants festes dels barris
19:00h: Ple ordinari
Dimarts 19:
09:15h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió feriantes
13:00h: Asistencia consell escolar del vendrell escola d’aduls con a delegat
Dimecres 20::
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Visita instalacions municipals, piscina
12:00h: Visita instalacions municipals, raco de la gent grand
13:00h: Gestió columbaris
13:30h: Gestió llums solars
17:00h: Atenció ciutadania
18:00h: Reunió amb el servei d’informació i inspecció
Dijous 21:
11:00h: Reunió firaires
13:00h: Junta de govern
19:00h: Asistencia festa de graduació edels alumnes de 2º de baxillerat a l’institut
Divendres 22:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Gestió temas cementiri,
11:00h: Reunió amb administrativa tema cementiri
12:00h: Reunió amb gerent d’empresa llums solsrs
Disabte 23
18:00 a 21:30h: Arribada flama del canigo,lectura manifest,pasacalles amb el grallers i la flama i festa i ballada de sardanes al carrer francesc Macia)

Setmana 25 de juny al 1 de juliol
Dilluns 25:
09:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Reunuó amb el jutge de pau
12:00h: Reunió amb l’informador servei de bus
13:00h: Gestió firaires festa major
17:00h: Gestio al vendrell escola d’aduls
Dimarts 26:
09:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Reunió firaires festa major
12:00h: Reunió firaires festa major
14:30h: Reunió amb responsable empresa de iluminació
Dimecres 27:
09:00h: Ple extraordinari
10:00h: Reunió amb vei de l’esplai
11:30h: Atenció ciutadania
12:00h: Reunió associació de l’esplai
13:00h: Reunió firaires festes de barri
17:00h: Reunió amb secretari i interventor
Dijous 28:
09:30h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió tecnic llums de nadal
11:00h: Reunió amb el regidor d’economia
12:00h: Atenció ciutadania
Divendres 29:
09:00 a 11:30h: Asistencia acte final de curs a la llar d’infants
12:00h: Visita piscina municipal amb la regidora de medi ambient
13:00h: Atenció ciutadania

Comments are closed.