Feliu Gil Esteve 2018 – 2n Semestre

 

Agenda de juliol a desenbre de 2018

Setmana 2 al 7 de juliol
Dilluns 2:
10:00h: Gestió poliklin festa del barri
11:30h: Atenció ciutadania
17:00h: Atenció ciutadania
Dimarts 3:
09:00h: Atenció ciutadania
12:00h: Atenció ciutadania
Dimecres 4:
10:00h: Visita amb l’ingenier local social de l’esplai
11:00h: Reunió amb el president de l’esplai
12:00h: Gestió asumta al barri de la masieta (aqualia)
14:00h: Gestió amb el jutge de pau asumpta masieta.
Dijous 5:
09:00h: Reunió equip de govern
10:00h: Reunió regidor d’economia
11:00h: Junta de govern
12:30h: Reunió amb el servei d’informació i inspecció
13:30h: Gestió amb A.M.B.P
Divendres 6:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió amb la senyora alcaldessa
11:00h: Visita a la piscina municipal amb la regidora de medi ambient
12:00h: Encomanat refrigeri els forns de pa per la festa barri l’ortigòs
13:00h: Visita associació veins de la miralba
13:30h: Gestió amb president associació del priorat(exposició fotogràfica)
Diumenge 8:
11;00h: Visita a la masieta asumpta bassa d’aigua el carrer
20:00h: Festa barri de l’ortigos

Setmana 9 al 15 de juliol
Dilluns 9:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Gestió associació festes de can gordei
12:00h: Gestió asumpta aqualia amb el senyor gabi
Dimarts 10:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió secretari associació l’esplai
11:00h: Visita a la masieta amb el jutge de pau,adgutcil,servei d’informació i inspecció i regidor
12:00h: Atenció ciutadania
12:30h: Festió amb sunet plagas asunta piscina
13:30h: Atenció ciutadania
Dimecres 11:
09:15h: Reunió equip de govern
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Visita al barri de la masieta
12:00h: Reunió jutge de pau
13:00h: Reunió amb rovira andreu
17:00h: Reunió nou president associació barri de can gordei
18:00h: Reunio amb presidenta associació afibromed
19:00h: Asistencia entrega de premis al merit escolar al c.m.c
Dijous 12:
10:00h: Reunió amb el regidor d’economia ,brigada,encarregat de brigada
11:00h: Gestió ambulancias cursa ciclista.
12:00h: Gestió ambulancies diferens actes festa major
13:00h: Atenció ciutadania
18:00h: Preparatius xerrada al C.M.C
19:30h: Xerrada al c.m.c sobre fibromialgia
Divendres 13:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Reunió vicepresident del barri de l’esplai
12:00h: Gestió presupost serveis ambulancies castells.
Disabte 14:
Festa al barri de la Miralba durant tot el dia.

Setmana 16 al 22 de juliol
Dilluns 16:
08:15h: Revisió metge (analitica)
09:45h: Atenció ciutadania
11:00h: Reunió responsable informació del nou servei de bus
12:00h: Reunió veins de la masieta tema soroll ambiental
17:00h: Reunió nou president associació de can gordei
18:00h: Reunió amb representan musical
Dimarts 17:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Visita amb propietaris de l’Esplai (tema urbanistic)
11:00h: Avis de porta trencaa a la masia de la masieta
12:00h: Atenció ciutadania
Dimecres 18:
09:30h: Atenció ciutadania
10:00h: Gestió dexailles i mobles vells a sta cristina
11:00h: Comprovació de dexailles i brutucia a santa cristina amb el servei de informació i ateció ciutadania
12:00h: Reunió amb el jutge de pau
13:00h: Reunió amb profesora de ball grup de eva.
14:00h: Reunió amb el arxiver per preparar exposició fsta MAJOR
18:00h: Gestió amb el alcalde de Rodonya. Tema dexailles i brossa de Santa Cristina
Dijous 19:
10:00h Junta de govern
11:30h Reunió regidor d’hicenda
12:00h Reuió cap de la brigada
13:00h Ajudar a la colocació de cadires per acte cultural
Divendres 20:
12:00h: Reunió amb el president de l’Esplai
13:00h: Gestió talonaris dela piscina amb l’Adolfo
13:30h: Reunió amb associació i veins de l’esplai tema aigües residuals
Disabte 21:
Festa barri de la masieta tarda i nit
Diumenge 22:
18:30h: Concert de la coral Sant Jordi

Setmana 23 al 29 de juliol
Dilluns 23:
10:00h: Reunió associació de L’Esplai
11.00h: Atenció ciutadania
12.00h: Gestió president del priorat, exposició festa del barri
Dimarts 24:
09:30h: Reunió cap de la brigada
11:00h: Gestió empressa de desinfeccons
12:00h: Gestionar permisos tir al plat festa major
13:00h: Gestió problemas daigua al priorat
14:00h: Gestio llums can gordei
Dimecres 25:
09:00h: Ple extraordinari
10:00h: Reunió amb el president del priorat
11:00h: Atenció ciutadania
12:00h: Reuniójutge de pau
13:00h: Atenció ciutadania
17:00h: Atenció ciutadania
Dijous 26:
09:00h: Gestio amb sunet plagas
10:00h: Gestio per crear associacio de veins a la masieta
11:00h: Reunió firaires per festa del barri de can gordei
12:00h: Reunió amb l’informatic
13:00h: Atenció ciutadania
Divendres 27:
09:00h: Reunió president de l’esplai
10:00h: Reunió viepresident de l’Esplai
10:30h: Reunió amb el Mark
11:00h: Visita amb la regidora de medi ambient al Priorat.
12:00h: Reunió firaires
Disabte 28:
Festa barri de l’Esplai
Diumenge 29:
Festa barri de l’Esplai

Setmana 30 de juliol al 5 d’agost
Dilluns 30:
10:00h: Atenció ciutadania
10:30h: Gestió Creu Roja. Recorregut cursa ciclista.
11:00h: Reunió president priorat
12:30h: Atenció ciutadania
13:30h: Reunió jefe brigada
14:00h: Confirfirmació programació ambulancias.
Dimarts 31:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Visita a can gordei amb el servei de informació i inspecció
11:00h: Visita a la masieta amb la brigada
12:00h: Reunió amb el mossen
Dimecres 1:
10:00h: Atenció ciutadania
11:30h: Reunió amb el mosen
13:30h: Reunió amb el cap de brigada
14:00h: Reunió firaires
16:30h: Reunió grup de joves esventats
18:00h: Reunió representan artistic
Dijous 2:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió responsable ambulancias
11:00h: Junta de govern
12:00h: Reunió firaires festa major
13:00h: Reunió amb representants Xarxa comunicació, per retransmisió diada castellera
14:00h: reunió amb membres junta del S.XX
Divendres 3:
09:30h: Reunió cap de la brigada
10:00h: Reunió associació festes can gordei
11:00h: Reunió amb sunet plagas
12:00h: Visita al barri de can gordei
13:00h: Planificació material per can gordei
Dissabte 4:
Asistencia Activitats varies a l barri de can gordei
Diumenge 5:
Asistencia activitats varies festa barri can gordei

Setmana 6 al 12 de d’agost
Dilluns 6:
10:30h: Reunió comercial casa polyklin
12:00h: Reunió president associació priorat.
13:00h: Reunió cap de la brigada
17:00h: Presentació moció de sensura
17:15h: Reunió equip de govern
Dimarts 7:
09:00h: Reunió grup de treball
11:00h: Reunió representant segle xx
12:00h: Reunió representant del circ
12:30h: Reunió grup de ball de gitanes
14:00h: Reunió empressa vigilancia piscina
Dimecres 8:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió amb veins del barri de Sta. Cristina
10:30h: Reunió veins del priorat
11:00h a 14:00h: Reunió (intendencia festa major)
17:00h: Reunió representant diables
18:00h: Reunió amb ball de gitanes
19:00h: Reunió responsables ronda piscina
Dijous 9:
09:00h: Reunió representants ball de gitanes
10:00h: Reunió representant barra del bar festa majo
10:30h: Reunió president associació gent grand
11:00h: Atenció ciutadania
12:30h: Reunió comercial de prensa
14:00h: Atenció ciutadania
Divendres 10:
09:00h: Gestió amb lingenier
10:00h: Gestió polyklin sopar dels diables
11:00h: Atenció ciutadania
13:00h: Reunió vei de la bisbal
18:00h: Acte de sorteig torn de sortida diada castellera al c.m.c
20:30h: Reunió ball de gitanes
Disabte 11:
09:00h a 11:00h: 12 hores de futbol sala. Festa barri del priorat
Diumenge 12:
09:00h i durant tot el matí: Tirada al plat. Festa barri del priorat.

Setmana 13 al 19 de d’agost
Dilluns 13:
09:00h: Reunió amb el servei d’informació i inspecció
10:00h: Reunió firaires
11:00h: Reunió responsables bar festa major
12:00h: Reunió amb nuvis per casament
13:00h: Reunió nuvis per casament
14:00h: Reunió planificació festa major
18:30h: Inauguració exposicions al CMC
Dimarts 14 fins Diumenge 19:
Actes Festa Major

Setmana 20 al 26 de d’agost
Dilluns 20:
10:30h: Atenció ciutadania
11:30h: Reunió secretari
Dimarts 21:
09:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Reunió voluntariat creu roja
Dimecres 22:
Ple de moció de censura
Dijous 23:
09:00h: Gestió banc d’aliments
10:00h: Gestió serveis social
Divendres 24:
09:30h: Atenció ciutadania
10:30h: Reunió secreteria
11:00h: Atenció ciutadania
14:00h: Reunió brigada

Setmana 27 d’agost al 2 de setembre
Dilluns 27:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Visita barri la masieta amb la brigada
11:00h: Atenció ciutadania
17:00h: Reunió voluntaris banc d’aliments
Dimarts 28:
10:00h: Reunió associació de festes de can gordei
11:00h: Atenció ciutadania
12:30h: Reunió equip de govern
Dimecres 29
09:00h: Atenció ciutadania
12:00h: Reunió Soler Xic
17:00h: Reunió equip de govern
17:30h: Reunió jurat concurs instagram
Dijous 30:
09:00h: Visita banc d’aliments del vendrell
10:00h: Viatge al banc d’aliments de Reus
12.00h: Reunió voluntaris banc d’aliments
17:00h fins 20:00h: Banc d’Aliments (entrega els usuaris)
Divendres 31:
09:00h: Reunió equip de govern
11:00h: Junta de govern
12:30h: Reunió premis instagram i videobox
Dissabte 1:
17:00h: Festa Can Gordei

Setmana 3 al 9 de setembre
Dilluns 3:
10:00h: Reunió casament (Mas llagostera)
11:00h: Reunió responsables de caritas (Diana) del Vendrell
17:00h: Atenció ciutadania
Dimarts 4:
10:00h: Reunió al Vendrell treballadora social
11:00h: Reunió responsables empressa de seguretat Phoenix (som festa)
Dimecres 5:
10:00h: Reunió responsable Benestar social del Consell Comarcal
12:00h: Reunió actes de la diada castellera del dia 10
17:00h: Reunió escola d’adults del Vendrell
Dijous 6:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió grup de govern
11:00h: Junta de govern
Divendres 7:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió responsables de serveis socials al Vendrell
12:30h: Atenció ciutadania
Diumenge 9:
12:00h: Diada castellera del once de setembre
20:00h: Sopar de germanor

Setmana 10 al 16 de setembre
Dilluns 10:
09:00H: Gestió ban d’aliments amb responsable creu roja tarragona
10:00h: Gestió banc d’aliments
18:00h: Reunió amb president gent grand
21:00h: Sopar i festa
Dimecres 12:
09:30h: Reunió equip de govern
10:00h: Gestió i reportatja fotografic banc d’aliments
12:30h: Reunió amb el mossen
17:30h: Atenció ciutadania
18:30h: Visita a la Miralba
Dijous 13:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió responsables banc d’aliments a reus
Divendres 14:
09:30h: Reunió equip de govern
10:30h: Reunió banc d’aliments amb voluntaris
12:30h: Atenció ciutadania
13:30h: Atenció ciutadania
Disabte 15:
Migdia: Casament a mas Llagostera
Diumenge 16:
19:30h: Berenar gent grand

Setmana 17 al 23 de setembre
Dilluns 17:
10:00h: Reunió amb asistenta social
11:00h: Visita al c.a.p del vendrell
13:00h: Reunió banc d’aliments
Dimarts 18:
10:00h: Reunió equip de govern
12:00h: Atenció ciutadania
Dimecres 19:
09:00h: Atenció ciutadania
12:00h: Reunió president associació de L’esplai
18:00h: Reunió diables de la bisbal
Dijous 20:
10:00h: Visita banc d’aliments Sta.Oliva
13:00h: Gestió banc d’aliments a la Bisbal
Divendres 21:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Gestió habitatge social
12:00h: Reunió representans de la paccs.

Setmana 24 al 30 de setembre
Dilluns 24:
10:00h: Gestió pressupostos participatius
11:00h: Reunió amb asitenta social
12:00h: Visita punt verd
12:30h: Reunió nuvis
17:00h: Reunió licitació llums solars
Dimarts 25:
09:30h: Reunió amb el director Banca institucions
12:00h: Atenció ciutadania
Dimecres 26:
09:30h: Reunió amb representans de la plataforma de afectats per les hipoteques del baix penedes
11:00h: Atenció ciutadania
12:00h: Reunió amb comercial firaire
17:00h: Atenció citadania
18:00h: Atenció ciutadania
Dijous 27:
09:00h: Viatja banc d’aliments reus
12:00h: Banc d’aliments de la bisbal
Divendres 28:
09:30h: Gestió BBVA sobre politica social de la vivenda
12:00h: Reunió jutge de pau
13:00h: Reunió al vendrell amb responsable de la PPHH
13:30h: Reunió consell escolar escola d’aduls del vendrell
Dissabte 29:
13:30h: Dinar al vendrell associació contra el cancer
Diumenge 30:
10:00h: Esmotzar popular a la bisbal

Setmana 1 al 7 d’octubre
Dilluns 1:
09:00h: Lectura manifest 1 d’0ctubre
10:00h: Reunió equip de govern
12:00h: Reunió associació la Miralba
13:00h: Reunió amb asistenta social
14:00h: Reunió amb interventora
Dimarts 2:
10:00h: Reunió al centre d’adults del vendrell
13:00h: Atenció ciutadania
13:30h: Reunió equip d’atenció i informació
Dimecres 3:
09:00h: Visita al nucli
11:00h: Reunió amb el mossen
12:00h: Reunió amb la treballadora social
13:00h: Visita aal cementiri
Dijous 4:
10:00h: Reunió equip de govern
11:00h: Visita al banc d’aliments amb regidors
12:00h: Visita al camp d’esports amb regidors
13:30h: Reunió servei d’inspecció i informació
17:00h a 20.00h: Banc d’aliments
Divendres 5:
09:00h a 12:00h: Curset al vendrell
Disabte 6:
17:00h: Inauguració raco de la gent grand
Diumenge 7:
Fira de la Bisbal

Setmana 8 al 14 d’octubre
Dilluns 8:
09:30h: Atenció ciutadania
Dimarts 9:
10:00h a 12.00h: Curset al vendrell
13:00h: Atenció ciutadania
18:00h: Acte a les peces al centre cultural
Dimecres 10:
10:00h: Reunió amb la asistenta social i la treballadora social
11:00h: Reunió president de l’esplai
17:00h: Reunió amb diables de la bisbal
18:00h: Reunió amb representatns barri la riba
Dijous 11:
11:00h: Junta de govern
12:00h: Reunió informador autobus
17:00h a 20:00h: Banc d’aliments

Setmana 15 al 21 d’octubre
Dilluns 15:
09:00h: Atenció ciutadania
17:00h: Reunió amb informadors sistena bus
Dimarts 16:
10:00h a 12:00h: Curset al vendrell
12:00h: Reunió equip de govern
14:00h: Reunió amb l’Agnes xerrada sobre banc d’aliments
Dimecres 17:
09:00h: Visita al nucli
10:00h: Visita obras al nucli
11:00h: Comprovació torretes al nucli
12:00h: Reunió amb la responsable del SOM
13:00h: Reunió amb el servei de inspecció i informació
Dijous 18:
09:30h: Reunió equip de govern
10:00h: Reunió amb el cap de la brigada
11:00h: Visita als barris amb el regidor d’econia i el responsable brigada
Divendres 19:
10:00H a 12:00h: Curset al vendrell
12:00h: Casament civil al ajuntament
13:00h: Reunió amb representant empressa vilalta

Setmana 22 al 28 d’octubre
Dilluns 22:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió equip de govern
12:00h a 14:30h: Xerrada a l’institut amb l’alcaldessa sobre banc d’aliments
17:00h: Reunió amb representant circ
18:00h: Reunió amb veins de la Masita
Dimarts 23:
09:00h a 12:00h: Viatje al bac d’aliments de tarragona
14:00h: Reunió comercial pirotecnia
Dimecres 24:
09:00h: Reunió al poliesportiu municipal
10:00h: Reunió amb responsables del circ
Dijous 25:
10:00h: Reunió noia conveni garantia juvenil
11:00h: Junta de govern12.30 H visita al banc d’aliments amb la noia dei conveni garantia juvenil
17:00H a 20:00h: Banc d’aliments
Divendres 26:
09:00h a 12:00h: Curset a El Vendrell
13:00h: Atenció ciutadania
14:00h: Reunió amb l’Ernest
Disabte 27:
12:00h: Casament al CMC

Setmana 29 d’octubre al 4 de novembre
Dilluns 29:
10:00h: Reunió amb la noia del conveni de garantia juvenil
11:00h: Reunió amb la asistenta social
13:00h: Visita al cementiri amb el servei de inspeccioó i informació
18:00h: Banc d’aliments amb la jove del conveni de garantia juvenil
20:30h: Recepció dels nous bisbalenqs al CMC
Dimarts 30:
09:00h a 12.00h: Curset al vendrell
12:30h: Atenció ciutadania
13:30h: Reunió banc d’aliments
14:30h: Reunió agent de inspecció i informació
Dimecres 31:
09:00H a 10:00h: Reunió banc d’aliments
11:00h: Reunió jutge de pau
12:00h: Atenció ciutadania
13.00h: Reunió amb el mossen

Setmana 5 al 11 de novembre
Dilluns 5:
10:00h: Reunió veins can gordei
12:00h: Ccte al vendrell
Dimarts 6:
09:00h a 12:00h: Curset al vendrell
14:00h: Banc d’aliments
Dimecres 7:
09:00h: Acte cove jove
10:00h: Reunió amb traballadora social
11:00h: Reunió Al rebost dels aliments
12:00h: Reunió jutge de pau
13:00h: Reunió president associació priorayt
13:30h: Reunió amb treballadora social
14:00h: Atenció ciutadania
19:00h a 21.00h: Curset a la biblioteca
Dijous 8:
09:00h: Reunió equip de govern
10:30h: Reunió amb treballadora social
11:00h: Reunió equip de govern
13:30h: Reunió amb l’ingenier
Divendres 9:
09:00h: Junta de govern
12:30h: Reunió empresa llums solars

Setmana 12 al 18 de novembre
Dilluns 12:
09:00h: Reunió voluntaris banc d’aliments
12:45h: Atenció ciutadania
17:00h: Atenció ciutadania
17:30h: Atenció ciutadania
Dimarts 13:
09:00h a 12:00h: Curset al vendrell
13:00h: Reunió taula de seguiment de serveis socials.
Dimecres 14:
10:00h: Reunió i visita serveis socials
11:00h: Reunió amb regidor d’economia
11:30h: Reunió associació de l’esplai
12:30h: Reunió amb educadors de carrer
13:30h: Reunió amb la doctora al cap
17:00h: Reunió amb colla de diables
19:00h: Curset a la biblioteca
Dijous 15:
09:00h: Reunió equip de govern
12:00h: Visita asta.Cristina i la Masieta amb responsable empressa llums solars
17:00h: Reunió a l’esplai
18:30h: Entrega rebost d’aliments
Divendres 16:
09:00h a 12:00h: Curset al vendrell
15:00h: Visita a Sta. Cristina amb equip de investigació i informació

Setmana 19 al 25 de novembre
Dimarts 20:
09:00h a 12:00h: Curset al vendrell
12:30h: Reunió amb el bibliotecari
Dimecres 21:
09:00h: Reunió comercial llums de nadal
10:30h: Reunió comercial pirotecnia
11:30h: Reunió amb administració
12:00h: Atenció ciutadania
12:30h: Reunió amb cap de la brigada
Dijous 22:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió ambdelegat territorial de govern
13:30h: Reunióamb representatns de la sareb
16:30h: Reunió amb educadors de carrer
17:00h fins a les 19:00h: Visita amb els educadors decarrers per els diferents barris amb local social
19:15h: Rebost d’aliments
Divendres 23:
09:00h a 12:00h: Curset al vendrll
12:30h: Atenció ciutadania
13:00h: Reunió amb equip de inspecció i investigació

Setmana 26 de novembre al 2 de desembre
Dilluns 26:
09:00h: Atenció ciutadania
09:30h: Junta de govern
11:00h: Reunió amb la abmistrtiva del cap
12:00h: Reunió amb el mossen
14:00h: Atenció ciutadania
Dimarts 27:
09:15h: Reunió equip rebost d’aliments
10:00h: Presentació del programa intègrals al poligon industrial
12:30h: Visita alas instalacions de el corte ingles
14:00h: Reunió amb comercial pirotecnia
15:00h: Reunió amb treballador d’equalia
17:00h: Visita a la miralba amb la regidora de mobilitat
Dimecres 28:
10:00h: Reunió comercial d’empresa de productes relacinats amb la energia
11:00h: Reunió amb la treballadora social
12:00h: Reunió al rebost dels aliments
12:30h: Reunió amb la treballodora social i visita
13:00h: Reunio aux.administrativa,normativa colunbaris
Dijous 29:
09:00h a 14:00h: Reunió a la U.P C casteldefels
Divendres 30:
09:00h: Reunió amb l’informatic
11:00h: Reunió amb representant fibra optica
12:00h: Reunió amb el jutge de pau
Dissabte 2:
10:00h fins les 14:00h: Presentació plantilla de la juventud bisbalenca

Setmana 3 al 9 de desembre
Dilluns 3:
10:00h: Visita a Cristina amb el servei de inspecció i informació
11:00h: Presentació de la nova secretaria de l’ajuntament
12:00h: Atenció ciutadania
13:00h: Reunió amb vei can Gordei
17:00h: Atenció ciutadana
Dimarts 4:
10:00h: Reunió amb el servei de informació i inspecció
11:00h: Reunió amb el podòleg
12:00h: Atenció ciutadana
Dimecres 5
10:00h: Rebost d’aliments
11:00h: Reunió amb president associació priorat
11:30h a 14:30h: Visita amb enginyer a Sta Cristina i la Masieta
19:00h: Reunió a l’ajuntaments entitats per la Maratò

Setmana 10 al 16 de desembre
Dilluns 10:
09:00h: Atenció ciutadania
12:00h: Junta de govern
13:30h: Reunió amb el responsable de la brigada
Dimarts 11:
09:00h a 12.00h: Curset al vendrell
12:00h: Atenció ciutadania
13:00h: Reunió taula social
Dimecres 12:
09:30h: Atenció ciutadania
10:30h: Reunió amb el servei de informació i inspecció
19:00h: Xerrada al auditori del CMC sobre estalvi energetic
Dijous 13:
10.00h: Reunió amb comercials de llums
12.00h: Reunió amb servei de informació i inspecció
Divendres 14:
10:00h: Reunió amb la senyora alcaldessa i responsables de benestar social
11:00h: Xerrada al CMC sobre el càncer de mama masculi (maratò)
Dissabte 15:
21:00h: Sopar al poliesportiu municipal “sopar dels Bous”
Diumenges 16:
10:00h a 14:00h: Actes de la Marato a la pista

Setmana 17 al 23 de desembre
Dilluns 17:
09:30h: Reunió equip de govern
12:00h: Reunió amb asistenta social de primera acollida
13:00h: Anar a recollir persones al priorat del servei bon dia
13:30h: Dinar amb voluntaris i usuaris del servei bon dia
19:00h: Ple a l’ajuntament
Dimarts 18:
10:00h a 12:00h: Curset al Vendrell
12:30h: Atenció ciutadania
13:30h: Reunió amb responsable de la funeraria
14:00h: Reunió amb el mossen
Dimecres 19:
10:00h: Reunió amb associació de gossos de Can Gordei
11:00h: Reunió amb representant del circ
12:00h: Reunió amb licitadors pel Raco de la Gent Gran
17:00h: Reunió alumnes de l’Institut treball de recollida d’aliments
18:00h: Atenció ciutadania
Dijous 20:
09:30h: Esmorzar raco de la Gent Gran
10:30h: Atenció ciutadania
12:30h: Reunió amb responsable de benestar social llistat de beneficiaris de les joguines
17:00h a 20:00h: Rebost solidari
20.00h: Sopar de familia a Mas llagostera
Divendres 21:
09:00h a 12:00h: Curset al Vendrell
12:00h: Atenció ciutadania
13.30h: Casament civil a la sala de plens

Setmana 24 al 30 de desembre
Dilluns 24h:
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Reunió equip de govern
13:00h: Ple
Dijous 27:
10:00h: Preparació rebost solidari
11:00h: Atenció ciutadania
12:00h: Reunió responsable de Creu Roja
Divendres 28:
09:00h: Reunió Creu Roja
11:00h: Atenció ciutadania
Diumenge 30:
11:00h a 14:00h: Patge real

Setmana 31 de desembre al 6 de gener
Dimecres 2:
11:00h: Atenció ciutadania
12:00h: Reunió amb Creu Roja ,joguines
17:00h: Reunió amb Diables
18:00h: Atenció ciutadania
Dijous 3:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Visita carrossa dels Reis
11:00h: Junta de govern
Divendres 4:
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió amb els amos del gos de l’esplai
11:00h: Visita a la masieta amb el servei de informació i inspecció
14:00h: Atenció ciutadania
Dissabte 5:
16:00h a 22:00h: Reis, barris i nucli

Comments are closed.