Feliu Gil Esteve 2019 – 1r Semestre

 

Agenda de gener a juny de 2019

Setmana 7 al 13 de gener
Dilluns 7:
09:00h: Atenció ciutadania (barris)
10:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
Dimarts 8:
09:00h a 12:00h: Curset al vendrell
Dimecres 9:
09:00h: Atenció ciutadania (festes)
10:00h: Reunió treballadora social
12:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
Dijous 10:
10:00h: Reunió amb cap d’administratius
12:30h: Reunió responsable funeraria selva
19:00h: Reunió joves (cova jova)
Divendres 11:
09:00H a 12:00h: Curset a El Vendrell
12:00h: Reunió secretaria municipal
13:00h: Reunió amb l’equip d’informació i insoecció

Setmana 14 al 20 de gener
Dilluns 14:
10:00h: Reunió rebost solidari
12:30h: Atenció ciutadania (barris)
16:00h: Visita local social de la Miralba
Dimarts 15:
09:00h a 12:00h: Curset a El Vendrell
12:00h: Reunió amb la Sra. Alcaldessa
12:30h: Atenció ciutadania (sanitat)
Dimecres 16:
09:00h: Reunió Sra. Alcaldessa
12:30h: Atenció ciutadania (serveis social)
13:30h: Atenció Ciutadania (barris)
17:00h: Reunió empressa plagas
Dijous 17:
09:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
10:00h: Junta de govern local
11:30h: Atenció ciutadania (sanitat)
Divendres 18:
09:00h a 12:00h: Curset a El Vendrell
12:00h: Visita amb la Sra. Alcaldessa
13:00h: Atenció ciutadania (barris)

Setmana 21 al 27 de gener
Dimarts 22:
09:00h a 12:00h: Curset a El Vendrell
13:00h: Atenció ciutadania (barris)
Dimecres 23:
09:00h: Atenció ciutadania (benestar social)
11:00h: Reunió president associació de l’Esplai
12:00h: Reunió amb la treballadora social
Dijous 24:
09:00h: Visita de benestar social
10:00h: Reunió equip de govern
12:30h: Atenció ciutadania
13:00h: Reunió amb equip de informació i inspecció
19:00h: Reunió ambjoves a la cova jove
Divendres 25:
09:00h a 12:00h: Curset a El Vendrell
12:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
12:30h: Reunió jutge de pau
Disabte 26:
12:45h: Benvinguda grup de istagramers i recepció al C.M.C
Diumenge 27:
12:00h a 14:00h: Concentració gegantes i cercavila.

Setmana 28 de gener al 3 de febrer
Dilluns 28:
10:30h: Reunió promotor musical
12:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
13:00h: Atenció ciutadania (festes)
18:00h: Atenció ciutadania (serveis socials)
Dimarts 29:
09:00h a 12:00h: Curset a El Vendrell
13:00h: Reunió amb el mossen
14:00h: Ratenció ciutadania (sanitat)
Dimecres 30:
09:30h: Atenció ciutadania (benestar social)
10:30h: Visita a la masieta(fanal solar)
11:30h: Visita a al masieta amb el servei de inspecció i informació (acta desperfectes finca)
Dijous 31:
10:00h: Reunió amb el mossen
11:00h: Junta de govern
12:00h: Reunió amb representant de la PAH
13:00h: Atenció ciutadania (serveis socials)
14:00h: Atenció ciutadania ( barris)
Divendres 1:
09:00h a 12:00h: Curset a El Vendrell
12:30h: Atenció ciutadania (barris)
13:00h: Atenció ciutadania (benestar social)
Disabte 2:
11:00H a 13:30h: Xerrada al C.M.C

Setmana 8 al 10 de febrer
Dilluns 4:
10:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
13:00h: Atenció ciutadania 8benestar social)
17:00h: Reunió tresorer associació de l’esplai
19:00h: Acte de benvinguda els nous empadronats alC.M.C
Dimarts 5:
09:00h a 12:00H: curset a El Vendrell
12:30h: Atenció ciutadania (barris)
14:00h: Atenció ciutadania (barris)
Dimecres 6:
09:30h: Reunió representant pirotecnia
10:30h: Atenció ciutadania (benestar social)
11:00h: Atenció ciutadania (barris)
13:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
14:00h: Reunió amb treballadora social
Dijous 7:
09:30h: Atenció ciutadania (barris)
10:00h: Junta de govern local
11:00h: Ple extraordinariaaaa
12:30h: Reunió president associació de l’esplai
13:00h: Atenció ciutadania (barris)
13:30h: Reunió tecnica sIAD.
14:00h: Reunió tecnica dels serveis socials
Divendres 8:
09:00h a 12:00h: Curset a El Vendrell
12:00h: Reunió comercial deVilalta corporació
14:00h: Atenció ciutadania (sanitat)

Setmana 11 al 17 de febrer
Dilluns 11:
09:00h: Hora departament de justicia de tarragona amb president federació d’associacions.
13:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
13:30h: Atenció ciutadania (benestar social)
14:00h: Reunió amb empressa de plagas
17:00h: Atenció ciutadania (barris)
18:00h: Atenció ciutadania
Dimarts 12:
09:00h a 12:00h: Curset a El Vendrell
12:00h: Lectura manifest
13:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
14:00h: Reunió amb el mossen
Dimecres 13:
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Reunió amb la treballadora social
Dijous 14:
10:00h: Atenció ciutadania (benestar social)
11:00h: Atenció ciutadania (aqualia)
12:00h: Reunió amb el regidor de economia
Divendres 15h:
09:00h a 12:00h: Curset a El Vendrell
12:30h: Atenció ciutadania (barris)
13:00h: Atenció ciutadania (barris)
Disabte 16:
12:00h: Presentació llibre al C.M.C

Setmana 18 al 24 de febrer
Dilluns 18
10:00h: Reunió equip de govern
12:00h: Reunió amb la asistenta social
13:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
17:00h: Reunió amb diables de la bisbal
18:00h: Atenció ciutadania (barris)
Dimarts 19
09:00h a 12:00h: Curset al vendrell
12:30h: Atenció ciutadania (barris)
Dimecres 20
09:00h: Atenció ciutadania (serveis socials)
09:30h: Atenció ciutadania (barris)
11:00h: Reunió amb regidor
12:00h: Atenció ciutadania (barris)
17:00h: Visita al barri de la miralba (obras presupostos participatius)
18:00h: Atenció ciutadania(barris)
Dijous 21
10:00h: Reunió amb aqualia
11:00h: Junt de govern local
13:00h: Atenció ciutadania (barris)
14:00h: Reunió amb el servei de inspecció i informació
Divendres 22
09:00h a 12:00h: Curset al vendrell
12:30h: Arenció ciutadania (sanitat)
13.30h: Atenció ciutadania (barris)

Setmana 25 de febrer al 3 de març
Dilluns 25
10:00h: Visita obra aala miralba amb l’ingenier
11:00h: Atenció ciutadania (barris)
17:00h: Curset el vendrell
Dimarts 26
09:00h a 12:00h: Curset el vendrell
12:30h: Atenció ciutadania(barris)
14:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
Dimecres 27
11:00h: Atenció ciutadania (barris)
12:00h: Reunió amb el tresorer de L’Esplai
14:00h: Reunió amb representant misical
20:00h: Xerrada al C.M.C
Dijous 28
09:30h: Atenció ciutadania(barris)
10:30h: Atenció ciutadania (serveis socials)
Divendres 1
09:00h a 12:00h: Curset el vendrell
12:30h: Reunió anb la senyora alcaldessa i associació de can gordei
13:30h: Visita al barri de l’esplai
Disabte 2
12:00h: Xerrada mentjar bé al C.M.C
Diumenge 3
12:30h: Rua de carnaval

Setmana 4 al 10 de març
Dilluns 4
10:00h: Reuniño amb la senyora alcaldessa i veins del barri del priorat
11:00h: Reunió amb la senyora alcaldessa i veins del barri de l’esplai
12:00h: Atenció ciutadania (barris)
17:00h: Festa infantil del carnaval al gimnas del col.legi ull de vent.
Dimarts 5
09:00h a 12:00h: Curset el vendrell
12:30h: Atenció ciutadania (sanitat)
13:30h: Reunió amb treballadora social
Dimecres 6
10:00h: Visita al barri de la Miralba amb l’ingenier
11:00h: Atenció ciutadania (barris)
12:00h: Reunió tresorer del barri de l’esplai (festes)
13:00h: Reunió representant artistic
19:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
Dijous 7
09:30h: Atenció ciutadania
Divendres 8
09:00h a 12:00h: Curset el vendrell
12:30h: Reunió amb el jutge de pau
13:30h: Atenció ciutadania (barris)
14:00h: Reunió amb el mossen
Disabte 9
19:00h: Xerrada sobre castels a la societat
Diumenge 10
10:30h: Esmortzar a sant jaume dels domenys (cooperativa)

Setmana 11 al 17 de març
Dilluns 11
09:00h: Atenció ciutadania (festes)
11:00h: Reunió amb veins de l’esplai
12:00h: Atenció ciutadania (barris)
17:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
Dimarts 12
09:00h a 12:00h: Curset al vendrell
12:30h: Atenció ciutadania (benestar social)
13:00h: Rebost solidari
14:00h: Reunió amb servei de informació i inspecció
Dimecres 13
09:99h: Atenció ciutadania (barris)
10:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
11:30h: Junta de govern local
13:00h: Reunió amb el mosen
17:00h: Atenció ciutadania (barris)
Dijous 14
10:00h: Atenció ciutadania (barris)
11:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
20:00h: Acte d’agraiment els voluntaris
Divendres 15
09:30h: Atenció ciutadania (barris)
10:00h: Atenció ciutadania Benestar social)
11:30h: Visita amb veina del nucli.
12:30h: Atenció ciutadania benestar social)

Setmana 18 al 24 de març
Dilluns 18
09:00h: Atenció ciutadania (festes)
12:00h: Reunió a tarragona serveis territorials de la generalitat
14:30h: Reunió a tarragona el c.a.t
19:00h: Ple
Dimarts 19
09:00 a 12:00h: Curset el Vendrell
12:30h: Atenció ciutadania (festes)
14:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
Dimecres 20
10:00h: Reunió amb veins can Gordei (bus)
10:30h: Atenció ciutadania (sanitat)
13:00h: Atenció ciutadania (barris)
17:00h: Atenció ciutadania (barris)
Dijous 21
10:00h: Reunió president associació de l’esplai
11:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
12:00h: Reunió amb el mossen (tres tombs)
14:00h: Atenció ciutadania (benestar social)
Divendres 22
09:00 a 12:00h: Curset al vendrell
12:30h: Atenció ciutadania (barris)
13:00h: Junta de govern local
Diumenge 24
09:00h a 15:00h: Tres toms

Setmana 25 al 31 de març
Dilluns 25
09:00h: Atenció ciutadania (barris)
11:00h: Reunió amb vei del nucli
19:00h: Acte al C.M.C presentació del programa d’ACTUA
Dimarts 26
09:00 a 12:00h: Curset el vendrell
12:00h: Atenció ciutadania (benestar social)
Dimecres 27
09:00h: Atenció ciutadania (benestar social)
13:00h: Reunió amb regidor
Dijous 28
10:00h: Actes setmana de l’empresa al poligon
19:00h: Al CMC presentació de la empresa GCR GROUP.
Divendres 29
09:00h: Atenció ciutadania (barris)
10:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
Disabte 30
18:00h: Inauguració exposició 40 anys d’ajuntaments democratics
19:00h: Taula rodona
21:00h: Sopar al local de la Miralba.
Diumenge 31
11:00 a 14:00h: Acte reconeixements a entitats (Mas Llagostera)

Setmana 1 al 7 d’abril
Dilluns 1
09:30h: Ple extraordinari
12:30h: Reunió amb la treballadora social
13:30h: Atenció ciutadania (benestar social)
Dimarts 2
09:00h a 12:00h: Curset al vendrell
12:30h: Reunió treballadora social
13:30h: Atenció ciutadania ( Festes)
Dimecres 3
09:00h: Atenció ciutadania (festes )
09:30h: Atenció ciutadania (barris)
10:30h: Visita a l’esplai (aqualia)
13:30h: Atenció ciutadania (sanitat)
Dijous 4
10:00h a 12:00h: Eeunió al consell comarcal( xarxa sai)
Divendres 5
09:00h a 12:00h: Curset el vendrell
12:30h: Atenció ciutadania (barris)
13:30h: Reunió amb regidor.
Disabte 6
17:00h: Caminada per la bisbal
19:00h: Presentació llibre al C.M.C

Setmana 8 al 14 d’abril
Dilluns 8
09:00h: Atenció ciutadania(barris)
10:00h: Atenció ciutadania (barris)
11:00h: Junta de gover local.
Dimarts 9
09:00h a 12:00h: El vendrell
12:30h a14:00h: Reunió amb regidors.
17:00h: Visita associació de la miralba.
19:00h: Acte al C.M.C rebuda els nou vinguts.
Dimecres 10
09:30h: Atenció ciutadania (sanitat
10:30h: Visita amb representant musical
11:00h: Visita ala associació de can gordei
17:30h: Atenció ciutadania (servei socials)
Dijous 11
09:30h: Atenció ciutadania (sanitat)
10:00h: Reunió vei de Sta.Cristina
11:00h: Reunió associació de l’esplai
14:00h: Atenció ciutadania (serveis socials)
Divendres 12
09:00h a 12:00h: Curset el vendrell
12:00h: Atenció ciutadania (barris)
13:30h: Atenció ciutadania (sanitat)
Disabte 13
10:30h: Esmorzar al priorat (barbacoa)
14:00h: Acte a l’esplai

Setmana 15 al 21 d’abril
Dilluns 15
10:00h: Reunió vei (benestar social)
11:00h: Atenció ciutadania (festes)
12:00h: Atenció ciutadania (barris)
17:30h: Atenció ciutadania (festes)
Dimarts 16
09:00h: Gestió al vendrell (mossos)
12:00h: Atenció ciutadania(barris)
13:00h: Atenció ciutadania(sanitat)
14:00h: Atenció ciutadania (festes)
Dimecres 17
10:30h: Atenció ciutadania (sanitat)
12:00h: Atenció ciutadania (barris)
Dijous 18
11:00h: Ple

Setmana 22 al 28 d’abril
Dimarts 23
11:00h: Entrega premis infantils Sant Jordi (pista)
14:00h: Dinar associació de dones roca foradada (plaça de misa)
19:00h: Entrega de premis concurs literari de sant jordi al C.M.C
Dimecres 24
12:00h: Visita al cementiri amb el servei de inspecció i informació
13:00h: Reunió amb regidors
Dijous 25
10:30h: Atenció ciutadania (barris)
11:30h: Atenció ciutadania (benestar social)
Divendres 26
09:00h a 10:00h: Curset El Vendrell
11:00h: Junta de govern
13:00h: Reunió representant musical
Disabte 27
Celebració dia internacional de la dansa
10:30h: Tallers al C.M.C
12:00H a 13:00h: Vermouth musical a la pista
17:00h: Cercavila
17:30h: Actuaions a la societat
Diumenge 28
Eleccions

Setmana 29 d’abril al 5 de maig
Dilluns 29
10:00h: Ple extraordinari
11:00h: Ple extraordinari d’urgencia.
12:00h: Reunió amb regidors
Dimarts 30
12:00h: Reunió a la creu roja de tarragina
Dijous 2
10:00h: Atenció ciutadania
11:00h: Reunió amb responsable brigada
12:00h: Reunió amb administració
13:00h: Atenció ciutadania
Divendres 3
09:00h a 12:00h: Curset El Vendrell
13:00h: Atenció ciutadania (sanitat)
20:30h: Inici feria d’abril a Can Gordei
Dissabte 4
Diferents actes a Can Gordei
Diumenge 5
Diferents actes a Can Gordei

Setmana 6 al 12 de maig
Dilluns 6
10:30h: Visita acan gordei i la masieta amb l’ingenier i el cap de brigada
11:30h: Atenció ciutadania (benestar social)

Dimarts 7
09:00h a 12:00h: Curset El Vendrell
12:30h: Reunió amb regidors

Dimecres 8
09:00h: Atenció ciutadania
10:00h: Reunió amb treballadora social
11:00h: Atenció ciutadania (benestar social)
13:00h: Reunió amb responsable aqualia (tema social)
14:00h: Reunió amb representant musical

Dijous 9
09:00h: Atenció ciutadania (barris)
10:00h: Reunió amb treballadora social
12:00h: Reunió amb regidor
Divendres 10
09:00h a 12:00h: Curset El Vendrell
12:00h a 14:00h: Reunió amb l’administrativa

Setmana del 27/5 al 2/6
Dilluns:27
(12.00H) entrevista amb: particulars Lloc:ajuntament Tema:benestar social.
(13.00H) entrevista amb particular. Lloc: ajuntament Tema :benestar social.

Dimarts :28
(09.00Ha12.00H) Assistència a curset Lloc: el vendrell Motiu:posada el dia.
(13.30H)entrevista amb particculars Lloc:ajuntament Tema:sanitat.
(14.30H) entrevista amb particular Lloc: Tema:benestar social

Dimecres:29
(09.30)) entrevista amb: particulars Lloc:ajuntament Tema:benestar social.

Dijous:30
(10.30h) Assistència a reunió amb regidors Lloc:ajuntament Motiu: temes equip de govern

Divendres :31
(09.00Ha12.00H) Assistència a: curset Lloc:el vendrell Motiu:posada el dia
(13.00H) entrevista amb (particular) Lloc. Ajuntament Tema:festes.
(20.00H) esdeveniment (organitzat per el ajuntament de sant sadurni). Lloc :Sant Sadurni. Tema:inici del actes de E.V.A

Setmana del 3 al 9 de juny
Dilluns:3
(09.30H) reunió amb regidors Lloc:ajuntament Tema:agenda
(11.00h) entrevista amb: ( particular.) Lloc: ajuntament Tema :benestar social.
(13.30H) entrevista amb. ( perticular) Lloc: ajuntament Tema:Barris

Dimarts :4
(09.00ha12.00H) asistencia a:( curset ) Lloc: el Vendrell Tema: posada el dia
(13.30H)entrevista amb: (, particulars,…) Lloc:ajuntament Tema: (barris )

Dimecres:5
(11.00H) reunió amb: (president associació de l’Esplai.) Lloc:ajuntament Tema: local social.
(12.00H) entrevista amb: (particular) Lloc: ajuntament. Tema: Barris.
(14.00H) entrevista amb: (particular) Lloc: ajuntament. Tema: (sanitat)

Dijous:6
(10.30h) reunió amb: (representant grup de caminadors fundació Santa Teresa) Lloc:ajuntament Motiu: proposta exposició i explicació de la activitat. (ventall).
(13.30H) visita amb l’equip de inspecció i investigació el cami de la residencia. Tema: abelles.

Divendres 7.
(10.00H) reunió amb regidors. Llocs: ajuntament. Tema: varis.
(11.00H) junta de govern local Lloc: ajuntament

Setmana del 10 al 16 de juny
Dilluns:10
(09.30H) reunió amb (veins del barri de l’esplai) Lloc:ajuntament Tema:Barris.
(10.30H) reunió amb: (associació de la Miralba) Lloc: ajuntament Tema : Barris

Dimarts: 11
(09.00 h a 12.00h) assistencia a curset. Lloc: el Vendrell Tema: posada el dia
12.00H entrevista amb particulars Lloc:ajuntament Tema: barris

Dimecres 12
(11.00H) asdistència: Ple extraordinari Lloc: ajuntament sala de plens Tema: ple
(12.00H) asdistència. Junta de govern. Lloc : ajuntament. Temas. Varis.

Dijous:13
(11.00H) reunió amb la secretaria del ajuntament. Lloc:ajuntament Tema: varis
(13.30H) entrevista amb : (particular) Lloc: ajuntament. Tema: (Benestar social )

Divendres 14
(09.00h a 12.00h) asistencia a curset Llocs: El vendrell Tema: posada el dia
(15.00H) esdeveniment: dinar Lloc: piscina municipal.Motiu: agermanament.
(21.00H) esdeveniment: sopar de la associació de dones de la Roca Foradada. Lloc: Plaça de misa Motiu: celebració.

Dissabte 15
(18.00h) esdeveniment: acte cultural. Lloc: Plaça del C.M.C Motiu: Diada d’apadrinament colla castellera de la Bisbal els Bous

Setmana del 17 al 23 de juny

Dilluns:17
(10.00H) reunió amb regidors Lloc:ajuntament Tema:agenda
(11.00H) entrevista amb: ( particular.) Lloc: ajuntament Tema :benestar social.
(12.00hH) reunió (Associació de veins de la Miralba) Lloc: ajuntament Tema:Barris

Dimarts :18
(09.00h a 12.00H) assistència a:( curset ) Lloc: el Vendrell Tema: posada el dia
(12.00h) entrevista amb: ( particulars,…) Lloc:ajuntament Tema: (barris )
(13.00H) reunió (assistenta de primera acollida) Lloc: ajuntament Tema:benestar social

Dimecres:19
(10.30H) entrevista amb: ( particular ) Lloc:ajuntament Tema: benestar social
(11.00H) entrevista amb: (particular) Lloc: ajuntament. Tema: Barris.
(19.00H) esdeveniment organitzat per I.E.S Coster de la Torre Lloc: Pati de L’institut Tema: (Graduació)

Dijous:20
(10.00H) esmorzar gent gran Lloc:Racó de la gent gran Tema:final de curs de la memoria
(11.00H) reunió regidors Lloc: ajuntament Tema: Varis
(20.30h) Ple extraordinari Lloc : Sala de plens Tema: varis

Divendres : 21
(09.00h a 12.00h) assistència a: (curset) Lloc : El Vendrell Tema: xerrada de cloenda
(12.00H) reunió amb el tresorer de la associació de l’Esplai Lloc. Ajuntament Tema: festa del barri
(13.30H) reunió amb : responsable festa del barri de la plaça Lloc: Ajuntament Tema: programa barri de la plaça

Setmana del 24 al 30 de juny

Dilluns:24
(19.00H) esdeveniment: Arribada de la flama del Canigó Lloc: Ajuntament i carrers de la Vila Motiu: benvinguda de la flama del Canigó.

Dimarts: 25
(09.30H) entrevista amb (particular) Lloc: Ajuntament Tema: Barris.
(10.00H) Visita: al responsable bar piscina Lloc: piscina municipal Tema: robatori
(11.00H) Entrevista amb: (particular) Lloc: ajuntament Tema: sanitat

Dimecres:26
(09.30H)Entrevista amb: (particular) Lloc. Ajuntament. Tema:sanitat
(10.30H) entrevista amb: (particular) Lloc: ajuntament. Tema: Barris.
(11.00H)reunió amb: Empresa Lloc: Ajuntament. Tema: bar Festa Major

Dijous:27
(10.00h a 14.00H) Asistencia a: xerrada col.loqui Lloc: Barcelona auditori de S.G.A.E Tema:presentació de la guia d’indicadors clau per polítiques públiques LGBTI als ens locals.

Divendres: 28
(11.00H) reunió amb els grups de jovent Lloc: Ajuntament Tema: Varis
(12.00H) reunió amb regidors. Lloc: ajuntament. Tema: varis.

Dissabte: 29
Festa del Barri de Baix

Comments are closed.