La Junta de Govern ha aprovat un contracte per a la redacció del projecte d’un aparcament al barri de la Riba

La Junta de govern local del 13 de novembre, a petició de les regidories d’Urbanisme i Via Pública, ha aprovat un contracte per a la redacció del projecte i direcció d’obra per a la construcció d’un aparcament públic al barri de la Riba. Aquest contracte inclou el projecte bàsic i d’execució, l’estudi bàsic de seguretat i salut i la direcció d’obra. L’import total és de 6.921,20€ (IVA inclòs) i anirà a càrrec de l’arquitecte Ignasi Forcada Martorell.

La majoria dels carrers de la Riba són estrets i, durant els darrers anys, ha augmentat força el volum dels vehicles: tant el volum que ocupa cadascun com el nombre de vehicles que té cada família. Per aquest motiu, l’Ajuntament considera necessari augmentar el nombre de places públiques d’aparcament en aquest barri, amb un aparcament que es calcula que tindrà 58 places i que estarà ubicat entre el carrer General Romagosa i el camí al Priorat de la Bisbal, amb una superfície total de 1.618m2. Per tot plegat, s’ha aprovat un contracte per a la redacció del projecte d’aparcament, una obra que estarà acabada durant el primer semestre del 2024.


CASTELLANO | La Junta de gobierno local del 13 de noviembre, a petición de las concejalías de Urbanismo y Vía Pública, ha aprobado un contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra para la construcción de un aparcamiento público en el barrio de la Riba. Este contrato incluye el proyecto básico y el de ejecución, el estudio básico de seguridad y salud y la dirección de la obra. El importe total es de 6.921,20€ (IVA incluido) e irá a cargo del arquitecto Ignasi Forcada Martorell.

La mayoría de las calles de la Riba son estrechas y, durante los últimos años, ha aumentado bastante el volumen de vehículos: tanto el volumen que ocupa cada uno como el número de vehículos que tiene cada familia. Por este motivo, el Ayuntamiento considera necesario aumentar el número de plazas públicas de aparcamiento en este barrio, con un aparcamiento que se calcula que tendrá 58 plazas y que estará ubicado entre la calle General Romagosa y el camino al Priorat de la Bisbal, con una superficie total de 1.618m2. Por todo ello, se ha aprobado un contrato para la redacción del proyecto de aparcamiento, una obra que estará terminada durante el primer semestre del 2024.