L’Institut Coster de la Torre s’ha adherit al programa SIS Adolescents del Consell Comarcal del Baix Penedès

El SIS Adolescents (Servei d’Intervenció Socioeducativa per a Adolescents) i el SIAD Jove (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del Consell Comarcal del Baix Penedès du a terme un projecte de treball conjunt amb els instituts de la comarca que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del Consell Comarcal, a través del qual s’atenen els joves que demanen, per iniciativa pròpia, ser atesos pels educadors/es socials als mateixos centre educatius. Es tracta d’un projecte pioner i innovador que té per objectiu introduir el servei dins dels centres per assessorar, acompanyar i donar suport als i les joves i adolescents en diferents aspectes vitals. Dins del servei hi ha el SIAD Jove, un projecte destinat a noies que té com a objectiu principal oferir atenció, orientació i suport a les víctimes de violències masclistes i a les persones del seu entorn. També treballa per la prevenció i sensibilització de tot el col·lectiu de joves de la comarca.

Aquest servei s’està oferint a l’Institut Coster de la Torre i ha tingut molt bona acollida. De fet, segons el Consell Comarcal del Baix Penedès “s’ha augmentat el nombre d’hores d’atenció als instituts a causa de la forta demanda que hi ha hagut. S’han detectat, per exemple, situacions de gran complexitat d’adolescents i joves, que han posat de manifest que s’exposen a situacions on posen en risc la seva vida per problemes d’angoixa o també joves que han explicat que han estat víctimes de violència vicària”.


CASTELLANO | SIS Adolescents (Servicio de Intervención Socioeducativa para Adolescentes) y el SIAD Jove (Servicio de Información y Atención a las Mujeres) del Consell Comarcal del Baix Penedès lleva a cabo un proyecto de trabajo conjunto con los institutos de la comarca que forman parte del Área Básica de Servicios Sociales (ABSS) del Consell Comarca, a través del cual se atiende a los jóvenes que solicitan, por iniciativa propia, ser atendidos por los educadores/as sociales en sus mismos centros educativos. Se trata de un proyecto pionero e innovador que tiene como objetivo introducir el servicio dentro de los centros para asesorar, acompañar y apoyar a los y las jóvenes y adolescentes en distintos aspectos vitales. Dentro del servicio está el SIAD Joven, un proyecto destinado a mujeres que tiene como objetivo principal ofrecer atención, orientación y apoyo a las víctimas de violencias machistas y a las personas de su entorno. También trabaja para la prevención y sensibilización de todo el colectivo de jóvenes de la comarca.

Este servicio se está ofreciendo en el Instituto Coster de la Torre y ha tenido muy buena acogida. De hecho, según el Consell Comarcal del Baix Penedès “se ha aumentado el número de horas de atención en los institutos a causa de la fuerte demanda que ha habido. Se han detectado, por ejemplo, situaciones de gran complejidad de adolescentes y jóvenes, que han puesto de manifiesto que se exponen a situaciones en las que ponen en riesgo su vida por problemas de ansiedad o también jóvenes que han explicado que han sido víctimas de violencia vicaria”.