S’aprova la justificació i el segon pagament del conveni 2022 amb la Societat

La Junta de govern del 27 de març ha aprovat la justificació del conveni de l’any 2022 amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca. Així mateix, la Junta ha aprovat el segon i últim pagament a l’entitat, per un import de 2.000€.

El juliol de 2022 es va aprovar un conveni de 12.000€ amb la Societat per a l’any 2022 i es va efectuar el primer pagament, per un import de 10.000€. Ara, una vegada justificat el conveni, s’han abonat els 2.000€ restants.

El conveni amb l’entitat és per a la promoció de la cultura, les festes populars, l’associacionisme i la convivència i la cohesió social a través de les seccions de l’entitat: escacs, teatre i grup de geganters, grallers i tabalers.


La Junta de gobierno del 27 de marzo ha aprobado la justificación del convenio del año 2022 con la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca. Así mismo, la Junta ha aprobado el segundo y último pago a la entidad, por un importe de 2.000€.

En julio de 2022 se aprobó un convenio de 12.000€ con la Societat para el año 2022 y se efectuó el primer pago, por un importe de 10.000€. Ahora, una vez justificado el convenio, se han abonado los 2.000€ restantes.

El convenio con la entidad es para la promoción de la cultura, las fiestas Populares, el asociacionismo y la convivencia y la cohesión social a través de las secciones de la entidad: ajedrez, teatro y grupo de “geganters, grallers i tabalers”.