La Junta de Govern ha aprovat el contracte per a la renovació del sistema de filtratge de la piscina municipal

La Junta de govern del 13 de març ha aprovat el contracte menor per a la renovació del sistema de filtratge de la piscina municipal per 33.242,94€ (IVA inclòs) amb José Palomar. Mitjançant aquest contracte, es renovaran els dos filtres de sorra per a la depuració de l’aigua de les piscines municipals.

Aquestes millores se sumen a les que es van fer el 2021, que van consistir en la renovació i millora dels sistemes automàtics de dosificació de productes químics per a la desinfecció de l’aigua de les piscines; els elements auxiliars de seguretat per als equips de dosificació; i els sistemes de comptatge per al consum de l’aigua i de l’aigua tractada.


CASTELLANO | La Junta de gobierno del 13 de marzo ha aprobado el contrato menor para la renovación del sistema de filtraje de la piscina municipal por 33.242,94€ (IVA incluido) con José Palomar. Mediante este contrato, se renovarán los dos filtros de arena para la depuración del agua de las piscinas municipales.

Estas mejoras se suman a las que se hicieron en el 2021, que consistieron en la renovación y mejora de los sistemas automáticos de dosificación de productos químicos para la desinfección del agua de las piscinas; los elementos auxiliares de seguridad para los equipos de dosificación; y los sistemas de contaje para el consumo del agua y del agua tratada.