S’han aprovat les dues festes locals per a l’any 2023

El Ple del passat dilluns 20 de juny va aprovar els dos dies de festa local de la Bisbal del Penedès per a l’any 2023. Són els següents:

  • El dilluns 24 d’abril, amb motiu de Sant Jordi
  • El dilluns 14 d’agost, amb motiu de la Festa Major

El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya va informar l’Ajuntament, el passat mes de maig, que el termini per notificar els dos dies de festa local per al 2023 finalitzava el 31 de juliol i, per aquest motiu, l’Ajuntament ha elevat la proposta al Ple ordinari del mes de juny, en què s’ha aprovat.


El Pleno del pasado lunes 20 de junio aprobó los dos días de fiesta Local de la Bisbal del Penedès para el año 2023. Son los siguientes:

  • El lunes 24 de abril, con motivo de Sant Jordi
  • El lunes 14 de agosto, con motivo de la Fiesta Mayor

El Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña informó al Ayuntamiento, el pasado mes de mayo, de que el plazo para notificar los dos días de fiesta local para el 2023 finalizaba el 31 de julio y, por este motivo, el Ayuntamiento ha elevado la propuesta al Pleno ordinario del mes de junio, donde ha sido aprobada.