L’alcaldessa ha convocat la mesa de negociació amb els representants dels treballadors i els sindicats majoritaris

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha convocat els representants dels treballadors -personal municipal laboral i funcionari- i els sindicats majoritaris dels treballadors a Catalunya -CCOO i UGT- el proper dilluns 27 de juny per continuar treballant en el pla d’estabilització de l’ocupació temporal (Llei 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública).

L’ordre del dia de la mesa és:

1.- Bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió de dues places d’operari/ària de brigada (jardineria i neteja viària)

2.- Bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’operari/ària de brigada (electricista)

3.- Bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió de dues places d’operari/ària de brigada (obra pública)

Com en totes les convocatòries de meses de negociació, l’alcaldessa Agnès Ferré ha informat de la convocatòria als regidors i les regidores de l’oposició i, una vegada celebrada la mesa, els informarà dels acords presos en l’esmentada mesa de negociació.


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha convocado a los representantes de los trabajadores -personal municipal laboral y funcionario- y a los sindicatos mayoritarios de los trabajadores en Catalunya -CCOO y UGT el próximo lunes 27 de junio para continuar trabajando en el plan de estabilización de ocupación temporal (Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública).

El orden del día de la mesa es:

1.-Bases específicas reguladoras del proceso selectivo para la provisión de dos plazas de operario/a de brigada (jardinería y limpieza vial)

2.- Bases específicas reguladoras del proceso selectivo para la provisión de una plaza de operario/a de brigada (electricista)

3.-Bases específicas reguladoras del proceso selectivo para la provisión de dos plazas de operario/ària de brigada (obra pública)

Como en todas las convocatorias de mesas de negociación, la alcaldesa Agnès Ferré ha informado de la convocatoria a los concejales y las concejalas de la oposición y, una vez celebrada la mesa, les informará de los acuerdos tomados en la citada mesa de negociación.