El dilluns 27 de juny s’obrirà l’últim sobre de les propostes presentades al concurs del servei de redacció, disseny, maquetació i impressió del butlletí municipal

El divendres 17 de juny es va reunir la mesa de contractació del procediment de concurs del servei de redacció, disseny, maquetació i impressió del butlletí municipal. S’hi han presentat … Read More