S’aproven inicialment les bases per a la concessió del bar de la Festa Major

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, va signar un Decret d’alcaldia el passat 15 de juny de 2022 per aprovar les bases que regiran la licitació del bar de la Festa Major del nucli 2022.

Aquestes bases estaran en exposició pública del dilluns 20 de juny al dilluns 4 de juliol de 2022, ambdós inclosos. En cas que no hi hagi al·legacions, s’aprovaran definitivament i s’aprovarà la licitació perquè comenci el termini per presentar propostes per portar el bar de la Festa Major 2022.

El bar de la Festa Major estarà ubicat al pati de l’Escola Ull de Vent els dies de Festa Major: de l’11 al 17 d’agost, ambdós inclosos. El servei es licitarà per 2 anys més 1 de pròrroga. Quan s’aprovi la convocatòria, es posaran a disposició de les persones interessades els models a presentar.

Enllaç a la publicació al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=5565&ebop_any=2022


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, firmó un Decreto de alcaldía el pasado 15 de junio de 2022 para aprobar las bases que regirán la licitación del bar de la Fiesta Mayor del núcleo 2022.

Estas bases estarán en exposición pública del lunes 20 de junio al lunes 4 de julio de 2022, ambos incluidos. En el caso de que no haya alegaciones, se aprobarán definitivamente y se aprobará la licitación para que empiece el plazo para presentar propuestas para llevar el bar de la Fiesta Mayor 2022.

El bar de la Fiesta Mayor estará ubicado en el patio de la Escola Ull de Vent los días de Fiesta Mayor: del 11 al 17 de agosto, ambos incluidos. El servicio se licitará por 2 años más 1 de prórroga. Cuando se apruebe la convocatoria, se pondrán a disposición de las personas interesadas los modelos a presentar.

Enlace a la publicación en el BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=5565&ebop_any=2022