S’aprova la justificació i el segon pagament del conveni 2021 amb la Colla Castellera de La Bisbal del Penedès

La Junta de Govern del 30 de maig va aprovar la justificació del conveni amb la Colla Castellera La Bisbal del Penedès (Bous) de l’any 2021 i el segon pagament de l’esmentat conveni.

L’agost de 2021 es va aprovar un conveni amb la Colla Castellera de La Bisbal del Penedès per a l’any 2021 per un import d’11.500€ i es va aprovar un primer pagament per un import de 10.000€. Com que a començaments de 2022 l’entitat va presentar la justificació d’aquest conveni, la Junta de Govern d’aquest dilluns ha aprovat, a petició de la Regidoria de Cultura, l’esmentada justificació i el segon pagament per un import de 509,71€. Des de la Regidoria de Cultura s’està treballant en el conveni per a aquest any 2022.

Fotografia amb la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 30 de mayo aprobó la justificación del convenio de la Colla Castellera La Bisbal del Penedès (Bous) del año 2021 y el segundo pago de dicho convenio.

En agosto del 2021 se aprobó un convenio con la Colla Castellera de La Bisbal del Penedès para el año 2021 por un importe de 11.500€ y se aprobó un primer pago por un importe de 10.000€. Como que a principios del 2022 la entidad presentó la justificación de este convenio, la Junta de Gobierno de este lunes ha aprobado, a petición de la Concejalía de Cultura, dicha justificación y el segundo pago por un importe de 509,71€. Desde la Concejalía de Cultura se está trabajando en el convenio para este año 2022.