S’aprova iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de la construcció i rehabilitació de la fassina i ordenar la redacció del plec de clàusules administratives particulars

La Junta de Govern d’aquest dilluns 26 de setembre ha aprovat iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de construcció d’un magatzem municipal per a la brigada, la … Read More