S’aprova la justificació del conveni 2021 amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca

La Junta de Govern del 30 de maig de 2022 va aprovar la justificació del conveni 2021 amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca per un import de 8.080,88€. L’agost de 2021 es va aprovar el conveni amb la Societat per a l’any 2021 per un import de 12.000€, fent un pagament de 10.000€ en aquell moment.

L’objecte del conveni és la promoció de la cultura i les festes populars, l’associacionisme, la convivència i la cohesió socials a través de les seves seccions: escacs, teatre i grup de geganters, grallers i tabalers.

Ara, la Junta de Govern ha aprovat la justificació del conveni per un import de 8.080,88€ i se li ha atorgat un termini a l’entitat perquè pugui presentar la justificació restant. En cas contrari, haurà de retornar 1.919,12€.

Des de la Regidoria de Cultura s’està treballant en el conveni per a l’any 2022.

Fotografia de la signatura del conveni amb la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca

CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 30 de mayo de 2022 aprobó la justificación del convenio 2021 con la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca por un importe de 8.080,88€. En agosto del 2021 se aprobó el convenio con la Societat para el año 2021 por un importe de 12.000€, haciendo un pago de 10.000€ en aquel momento.

El objeto del convenio es la promoción de la cultura y las fiestas populares, el asociacionismo, la convivencia y la cohesión sociales a través de sus secciones: ajedrez, teatro y grupo de gigantes, grallers y tabalers.

Ahora, la Junta de Gobierno ha aprobado la justificación del convenio por un importe de 8.080,88€ y se le ha otorgado un plazo a la entidad para que pueda presentar la justificación restante. En caso contrario, deberá retornar 1.919,12€.

Desde la Concejalía de Cultura se está trabajando en el convenio para el año 2022.