David i Aitor Pedrola reben el patrocini esportiu de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar, el desembre de 2021, la convocatòria dels patrocinis esportius del 2021, amb una partida de pressupost total de 2.000€. L’Ajuntament ha rebut dues sol·licituds i, aquestes, es van aprovar en la Junta de Govern del 30 de maig de 2022.

David Pedrola és beneficiari de 130€ i Aitor Pedrola de 345€ en concepte de patrocini esportiu.

El David Pedrola està federat en pesca esportiva i, durant el 2021, va participar en el Campionat de Catalunya per equips, al Campionat de Catalunya individual sènior i al Concurs de lliga social.

L’Aitor Pedrola està federat en pesca esportiva i, durant l’any 2021, va quedar classificat entre els 15 primers del Campionat d’Espanya de pesca, a part de participar en el Campionat de Catalunya i en diversos concursos.

L’objectiu dels patrocinis objectius és doble: d’una banda, pretén promocionar l’esport i el foment de les activitats esportives de caràcter formatiu i de competició al municipi. D’altra banda, vol promoure la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels/les esportistes del municipi, afavorint la seva tecnificació i participació en les competicions esportives. Els beneficiaris de la subvenció han de mostrar el nom i l’escut de l’Ajuntament i, si s’escau, detallar que l’esportista compta amb el suport de l’Ajuntament en els campionats, exposicions, conferències o altres activitats relacionades amb el seu camp d’actuació.


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès aprobó, en diciembre del 2021, la convocatoria de los patrocinios deportivos del 2021, con una partida de presupuesto total de 2.000€. El Ayuntamiento ha recibido dos solicitudes y, estas, se aprobaron en la Junta de Gobierno del 30 de mayo del 2022.

David Pedrola es beneficiario de 130€ y Aitor Pedrola de 345€ en concepto de patrocinio deportivo.

David Pedrola está federado en pesca deportiva y, durante el 2021, participó en el Campeonato de Cataluña por equipos, en el Campeonato de Cataluña individual senior y en el Concurso de liga social.

Aitor Pedrola está federado en pesca deportiva y, durante el año 2021, quedó clasificado entre los 15 primeros del Campeonato de España de pesca, aparte de participar en el Campeonato de Cataluña y en varios concursos.

El objetivo de los patrocinios deportivos es doble: por un lado, pretende promocionar el deporte y el fomento de las actividades deportivas de carácter formativo y de competición en el municipio. Por otro lado, quiere promover la práctica deportiva y facilitar la mejora del rendimiento de los /las deportistas del municipio, favoreciendo su tecnificación y participación en las competiciones deportivas. Los beneficiarios de la subvención deben mostrar el nombre y el escudo del Ayuntamiento y, si corresponde, detallar que el deportista cuenta con el apoyo del Ayuntamiento en los campeonatos, exposiciones, conferencias u otras actividades relacionadas con su campo de actuación.