S’incorpora un nou treballador bisbalenc a la brigada municipal en el marc del programa Treball i Formació

Aquest dimecres 1 de juny s’ha incorporat un nou treballador bisbalenc a la brigada municipal, on treballarà durant 12 mesos com a peó de brigada en el marc del programa Treball i Formació (TREFO).

Les tasques que durà a terme aquest treballador en el marc d’aquesta contractació són les següents: tasques d’arranjament de voreres i de la via pública; muntatge i desmuntatge de mobiliari municipal; pintar espais públics, superfícies petites/mitjanes o senyalitzacions horitzontals; escombrar la via pública; i desbrossar zones muntanyoses i carrers d’urbanitzacions del terme municipal.

El contracte d’aquest treballador s’ha fet a través del Consell Comarcal del Baix Penedès que, alhora, és qui s’ha encarregat de dur a terme el procés de selecció.


CASTELLANO | Este miércoles 1 de junio se ha incorporado un nuevo trabajador bisbalense a la brigada municipal, donde trabajará durante 12 meses como peón de brigada en el marco del programa Treball i Formació (TREFO).

Los trabajos que llevará a cabo este trabajador en el marco de esta contratación son los siguientes: trabajos de arreglo de aceras y de la vía pública; montaje y desmontaje de mobiliario municipal; pintar espacios públicos, superficies pequeñas/medianas o señalizaciones horizontales; barrer la vía pública; y desbrozar zonas montañosas y calles de urbanizaciones del término municipal.

El contrato de este trabajador se ha realizado a través del Consell Comarcal del Baix Penedès que, a su vez, es quien se ha encargado de llevar a cabo el proceso de selección.