L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès participa en una formació en què 10 joves aprenen a programar videojocs, dissenyar en 3D i obtenen coneixements sobre realitat virtual

El passat dijous 24 de maig va començar, a Cunit, el curs de Programació de videojocs, disseny 3D i realitat virtual amb la participació de 10 joves inscrits al programa de Garantia Juvenil. Aquesta formació forma part del programa “Tu Carrera Digital” i està organitzat per Adecco i Red.es (entitat adscrita al Ministeri d’Economia i Transformació Digital) i compta amb la participació dels Ajuntaments de Cunit, Calafell i La Bisbal del Penedès.

Aquesta formació es caracteritza per la innovació i està centrada en el desenvolupament i l’aprenentatge de competències digitals i en les especialitats i professions que més demanen les empreses en l’actualitat, ja que és un projecte formatiu orientat a l’ocupabilitat dels participants. El curs de Programació de videojocs, disseny 3D i realitat virtual és gratuït per als participants i es desenvoluparà durant un total de 272 hores, repartides en tres àrees:

230h de Coneixements tècnics
• La indústria del videojoc
• Introducció al motor Unity 3D i a la programació en C#
• Disseny de personatges
• Programació de videojocs i apps mòbils amb Unity 3D
• Desenvolupament d’aplicacions en realitat augmentada i virtual
• Disseny de videojocs

30h d’Habilitats professionals
• Habilitats de treball en equip, planificació de projectes, etc.
• Marca personal, habilitats de comunicació i intel·ligència emocional
• Realització de presentacions d’impacte
• Com enfrontar-se a entrevistes de feina de forma efectiva

12h de sessions d’orientació professional
• Treball amb una coach, de forma personalitzada, per orientar els alumnes en la recerca de feina en el sector

Una vegada hagi finalitzat la formació, tots els participants formaran part d’una borsa de treball que inclourà els alumnes de totes les edicions a escala nacional, que tindran accés a les ofertes de les principals empreses del sector. Susana Muñiz, directora de l’oficina d’Adecco del Vendrell, ha explicat que “la pròpia empresa Microsoft està interessada a entrevistar els alumnes millor valorats del programa a nivell nacional”.

Els Ajuntaments de Cunit, Calafell i la Bisbal del Penedès tenen previst tirar endavant noves formacions en l’àmbit digital adreçades a joves, per poder dotar el jovent de les competències que demanden les empreses.


CASTELLANO | El pasado jueves 24 de mayo empezó, en Cunit, el curso de Programación de videojuegos, diseño 3D y realidad virtual con la participación de 10 jóvenes inscritos en el programa de Garantía Juvenil. Esta formación forma parte del programa “Tu Carrera Digital” y está organizado por Adecco y Red.es (entidad adscrita al Ministerio de Economía y Transformación Digital) y cuenta con la participación de los Ayuntamientos de Cunit, Calafell y La Bisbal del Penedès.

Esta formación se caracteriza por la innovación y está centrada en el desarrollo y el aprendizaje de competencias digitales y en las especialidades y profesiones que más solicitan las empresas en la actualidad, ya que es un proyecto formativo orientado a la ocupación de los participantes. El curso de Programación de videojuegos, diseño 3D y realidad virtual es gratuito para los participantes y se desarrollará durante un total de 272 horas repartidas en tres áreas:

230h de Conocimientos técnicos
• La industria del videojuego
• Introducción al motor Unity 3D y a la programación en C#
• Diseño de personajes
• Programación de videojuegos y apps móviles con Unity 3D
• Desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada y virtual
• Diseño de videojuegos

30h de Habilidades profesionales
• Habilidades de trabajo en equipo, planificación de proyectos, etc.
• Marca personal, habilidades de comunicación e inteligencia emocional
• Realización de presentaciones de impacto
• Cómo enfrentarse a entrevistas de trabajo de forma efectiva

12h de sesiones de orientación profesional
• Trabajo con una coach, de forma personalizada, para orientar a los alumnos en la búsqueda de trabajo en el sector

Una vez haya finalizado la formación, todos los participantes formarán parte de una bolsa de trabajo que incluirá a los alumnos de todas las ediciones a escala nacional, que tendrán acceso a las ofertas de las principales empresas del sector. Susana Muñiz, directora de la oficina de Adecco del Vendrell, ha explicado que “la propia empresa Microsoft está interesada en entrevistar a los alumnos mejor valorados del programa a nivel nacional”. Los Ayuntamientos de Cunit, Calafell y la Bisbal del Penedès tienen previsto llevar a cabo nuevas formaciones en el ámbito digital dirigidas a jóvenes, para poder dotar a la juventud de las competencias que demandan las empresas.