S’adjudica provisionalment el contracte de desbrossament de voreres i de la TP-2402

El passat dilluns 9 de maig es va adjudicar, provisionalment, el contracte de desbrossament de voreres i de la TP-2402. Concretament, es va adjudicar el servei per 61.180,10€ anuals a:

  • La Fundació Privada de Santa Teresa per 55.635,73€ per al desbrossament de les voreres del municipi, a excepció del nucli i de l’Ortigós, on fa aquesta tasca la brigada. L’extensió de la zona és de 95.585m2.
  • Agro Serveis Catalunya SCP per 1.490,91€ pel desbrossament de la TP-2404. L’extensió és de 3.000 m2.

El passat mes de febrer es va licitar el servei de desbrossament de voreres i s’hi van presentar 6 empreses. Ara, s’ha adjudicat inicialment el servei i, en el moment que les empreses presentin la documentació, s’adjudicarà definitivament i començaran les tasques de desbrossament.


El pasado lunes 9 de mayo se adjudicó, provisionalmente, el contrato de desbrozado de aceras y de la TP-2402. Concretamente, se adjudicó el servicio por 61.180,10€ anuales a:

  • La Fundación Privada de Santa Teresa por 55.635,73€ para el desbrozado de las aceras del municipio, a excepción del núcleo y el Ortigós, donde este trabajo lo hace la brigada. La extensión de la zona es de 95.586m2.
  • Agro Serveis Catalunya SCP por 1.490,91€ por el desbroce de la TP-2404. La extensión es de 3.000m2.

El pasado mes de febrero se licitó el servicio de desbroce de aceras y se presentaron 6 empresas. Ahora, se ha adjudicado inicialmente el servicio y, en el momento en el que las empresas presenten la documentación, se adjudicará definitivamente el servicio y empezarán los trabajos de desbroce.