Comencen les obres de canvi de la xarxa d’aigua del carrer Rossinyol del Papagai

Aquesta setmana del 16 de maig comencen les obres de renovació de la xarxa d’aigua del carrer Rossinyol amb l’empresa adjudicatària, Llaberia Plàstics, S.L. per un import de 73.290,86€. Les obres consistiran a substituir un tub de PVC DN125 per un tub nou de PEAD DN160 que distribuirà l’aigua pels carrers del Papagai que estiguin connectats al tub existent. També s’instal·larà un nou comptador volumètric per independitzar la major part de la xarxa de distribució d’aigua per als abonats del Papagai que pertanyen al terme municipal de la Bisbal del Penedès. A més, per evitar el risc de fuites i avaries, s’instal·laran dues vàlvules reguladores de pressió, una per cada punt de connexió de la canonada existent.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “amb aquesta actuació es pretenen resoldre les problemàtiques de rendiment, fuites i taponaments per calç que es donen en aquesta zona. Des del 2015 fins ara, s’ha instal·lat un sistema de dosificació de polifosfats al dipòsit principal per tal d’evitar la formació de taps de calç i s’ha canviat la xarxa d’aigua dels carrers Alosa i Cadernera. Quant a la canonada de distribució d’aigua potable del carrer Rossinyol, aquesta suposa un eix vertebrador en l’abastament d’aigua de la urbanització, amb problemes de calç i de fuites en els tubs de PVC existents, a causa de les altes pressions que es donen per les diferències de cotes en el barri”. Ferré ha afegit que “els veïns del barri han rebut una carta informativa en què se’ls dona tota aquesta informació i se’ls explica que aquestes obres no els afectaran de manera contínua i que, si en algun moment puntual es veiés afectat el consum d’aigua, se’ls avisaria amb antelació”.


CASTELLANO | Esta semana del 16 de mayo empiezan las obras de renovación de la red de agua de la calle Rossinyol con la empresa adjudicataria, Llaberia Plàstics, S.L. por un importe de 73.290,86€. Las obras consistirán en sustituir un tubo de PVC DN125 por un tubo nuevo de PEAD DN160 que distribuirá el agua por las calles del Papagai que estén conectadas al tubo existente. También se instalará un nuevo contador volumétrico para independizar la mayor parte de la red de distribución de agua para los abonados del Papagai que pertenecen al término municipal de la Bisbal del Penedès. Además, para evitar el riesgo de fugas y averías, se instalarán dos válvulas reguladoras de presión, una por cada punto de conexión de la tubería existente.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “con esta actuación se pretenden resolver las problemáticas de rendimiento, fugas y taponamientos por cal que se dan en esta zona. Desde el 2015 hasta ahora, se ha instalado un sistema de dosificación de polifosfatos en el depósito principal con tal de evitar la formación de tapones de cal y se ha cambiado la red de agua de las calles Alosa y Cadernera. En cuanto a la tubería de distribución de agua potable de la calle Rossinyol, esta supone un eje vertebrador en el abastecimiento de agua de la urbanización, con problemas de cal y de fugas en los tubos de PVC existentes, a causa de las altas presiones que se dan por las diferencias de cotas en el barrio”. Ferré ha añadido que “los vecinos del barrio han recibido una carta informativa en las que se les da toda esta información y se les explica que estas obras no les afectarán de forma continua y que, si en algún momento puntual se viese afectado el consumo de agua, se les avisaría con antelación”.