El SOM Bisbal obre un punt informatiu de feina presencial al CMC per posar a l’abast dels demandants de feina totes les eines per a la recerca activa d’ofertes laborals

El SOM Bisbal obre un punt informatiu de feina presencial per posar a l’abast dels demandants de feina totes les eines per a la recerca activa d’ofertes laborals. Aquest punt estarà ubicat a la planta baixa del Centre Municipal de Cultura i obrirà els dimarts i els dijous, de 10 a 13h, a partir del 22 de febrer. Per accedir-hi, no caldrà demanar hora, només personar-s’hi. 

Allà, els usuaris podran trobar les ofertes de feina penjades en diversos taulells i, alhora, disposaran de dos ordinadors per poder fer consultes, confeccionar el seu currículum vitae o penjar les seves dades i el currículum en pàgines de recerca de feina. 

Aquest espai comptarà amb l’assistència de la tècnica d’Ocupació del SOM Bisbal per a resoldre dubtes, consultes i per ajudar els usuaris amb la seva recerca. 

A més, una vegada al mes, es comptarà amb la presència d’una tècnica de Joventut de Jove Baix Penedès per oferir atenció personalitzada quant a orientació acadèmica, el programa de Garantia Juvenil o els cursos que s’ofereixen des de Jove Baix Penedès, entre altres. 

A més, l’espai està pensat per poder fer trobades presencials, monogràfics i activitats dinàmiques, amb inscripció prèvia, que tinguin a veure amb el món de la inserció sociolaboral: habilitats per a la recerca de feina, tallers per treballar les entrevistes de treball, etc.

Per a qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar al SOM Bisbal o al correu electrònic ocupacio@bisbalpenedes.com


CASTELLANO | El SOM Bisbal abre un punto informativo de trabajo presencial para poner    a la disposición de los demandantes de trabajo todas las herramientas para la búsqueda activa de ofertas laborales. Este punto estará ubicado en la planta baja del Centre Municipal de Cultura y abrirá los martes y los jueves, de 10h a 13h, a partir del 22 de febrero. Para acceder al servicio, no será necesario pedir hora, simplemente habrá que personarse en el CMC.

Allí, los usuarios podrán encontrar las ofertas de trabajo colgadas en distintos tablones y, a la vez, disponer de dos ordenadores para poder hacer consultas, confeccionar su currículum vitae o colar sus datos y el currículum en páginas de búsqueda de trabajo.

Este espacio contará con la asistencia de la técnica de Ocupación del SOM Bisbal para resolver dudas, consultas y para ayudar a los usuarios con su búsqueda.

Además, una vez al mes, se contará con la presencia de una técnica de Juventud de Jove Baix Peedès para ofrecer atención personalizada en cuanto a orientación académica, el programa de Garantía Juvenil o los cursos que se ofrecen desde Jove Baix Penedès, entre otros.

Además, el espacio está pensado para poder hacer encuentros presenciales, monográficos y actividades dinámicas, con inscripción previa, que tengan que ver con el mundo de la inserción sociolaboral: habilidades para la búsqueda de trabajo, talleres para trabajar las entrevistas de trabajo, etc.

Para cualquier duda o consulta os podéis dirigir al SOM Bisbal o al correo electrónico ocupacio@bisbalpenedes.com

Aquest espai comptarà amb l’assistència de la tècnica d’Ocupació del SOM Bisbal per a resoldre dubtes, consultes i per ajudar els usuaris amb la seva recerca. 

A més, una vegada al mes, es comptarà amb la presència d’una tècnica de Joventut de Jove Baix Penedès per oferir atenció personalitzada quant a orientació acadèmica, el programa de Garantia Juvenil o els cursos que s’ofereixen des de Jove Baix Penedès, entre altres. 

A més, l’espai està pensat per poder fer trobades presencials, monogràfics i activitats dinàmiques, amb inscripció prèvia, que tinguin a veure amb el món de la inserció sociolaboral: habilitats per a la recerca de feina, tallers per treballar les entrevistes de treball, etc.

Per a qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar al SOM Bisbal o al correu electrònic ocupacio@bisbalpenedes.com

CASTELLANO | El SOM Bisbal abre un punto informativo de trabajo presencial para poner    a la disposición de los demandantes de trabajo todas las herramientas para la búsqueda activa de ofertas laborales. Este punto estará ubicado en la planta baja del Centre Municipal de Cultura y abrirá los martes y los jueves, de 10h a 13h, a partir del 22 de febrero. Para acceder al servicio, no será necesario pedir hora, simplemente habrá que personarse en el CMC.

Allí, los usuarios podrán encontrar las ofertas de trabajo colgadas en distintos tablones y, a la vez, disponer de dos ordenadores para poder hacer consultas, confeccionar su currículum vitae o colar sus datos y el currículum en páginas de búsqueda de trabajo.

Este espacio contará con la asistencia de la técnica de Ocupación del SOM Bisbal para resolver dudas, consultas y para ayudar a los usuarios con su búsqueda.

Además, una vez al mes, se contará con la presencia de una técnica de Juventud de Jove Baix Peedès para ofrecer atención personalizada en cuanto a orientación académica, el programa de Garantía Juvenil o los cursos que se ofrecen desde Jove Baix Penedès, entre otros.

Además, el espacio está pensado para poder hacer encuentros presenciales, monográficos y actividades dinámicas, con inscripción previa, que tengan que ver con el mundo de la inserción sociolaboral: habilidades para la búsqueda de trabajo, talleres para trabajar las entrevistas de trabajo, etc.

Para cualquier duda o consulta os podéis dirigir al SOM Bisbal o al correo electrónico ocupacio@bisbalpenedes.com