L’alcaldessa i les dues tinentes d’alcaldia s’han reunit amb l’empresa redactora del projecte de la fassina

El dimecres 12 de gener, l’alcaldessa de La Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; la regidora de Cultura i primera tinenta d’alcaldia, Judith Vidal; i la regidora de Via pública i segona tinenta d’alcaldia, Leo Uceda; es van reunir amb els arquitectes de l’empresa EDDAB Arquitectura SLP, per explicar-los els requeriments que han de tenir en compte a l’hora de tirar endavant el primer esbós del projecte de construcció de magatzems per a la brigada municipal i de la rehabilitació de la torre de la fassina.

Cal recordar que el passat 27 de novembre la Junta de Govern local va adjudicar definitivament la redacció del projecte de construcció de magatzems per a la brigada municipal -i altres espais de la fassina, i de la rehabilitació de la torre de la fassina a l’empresa EDDAB Arquitectura SLP. L’adjudicació definitiva s’ha fet per un import de 15.000€ i un termini d’un mes per a la redacció del projecte. Durant els propers dies se signarà el contracte i s’iniciarà la redacció del projecte.


CASTELLANO | El miércoles 12 de enero, la alcaldesa de La Bisbal del Penedès, Agnès Ferré; la concejala de Cultura y primera teniente de alcaldesa, Judith Vidal; y la concejala de Vía pública y segunda teniente de alcaldesa, Leo Uceda; se reunieron con los arquitectos de la empresa EDDAB Arquitectura SLP, para explicarles los requerimientos que deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el primer esbozo del proyecto de construcción de almacenes para la brigada municipal y de la rehabilitación de la torre de la fassina.

Cabe recordar que el pasado 27 de noviembre la Junta de Gobierno local adjudicó definitivamente la redacción del proyecto de construcción de almacenes para la brigada municipal -y otros espacios de la fassina, y de la rehabilitación de la torre de la fassina a la empresa EDDAB Arquitectura SLP. La adjudicación definitiva se ha hecho por un importe de 15.000€ y un plazo de un mes para la redacción del proyecto. Durante los próximos días se firmará el contrato y se iniciará la redacción del proyecto.