S’aprova la renovació de l’acord amb l’ACM per al consum de l’electricitat de l’enllumenat públic i les instal·lacions municipals

La Junta de Govern del dilluns 27 de desembre ha aprovat la renovació de l’acord marc amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) per al consum d’electricitat de l’enllumenat públic i les instal·lacions municipals.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es va afegir a la central de compres de l’ACM el 2019 i, el febrer de 2020, es va adherir al contracte per al consum de l’electricitat de l’enllumenat públic i les instal·lacions municipals. Ara, s’ha adherit a l’acord marc per a l’1 de gener de 2022.

La central de compres de l’ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local, permet a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès obtenir un preu més baix i reduir també els terminis dels procediments administratius a través del sistema de compres conjuntes.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del lunes 27 de diciembre ha aprobado la renovación del acuerdo marco con la Associació Catalana de Municipis y Comarques (ACM) para el consumo de electricidad del alumbrado público y las instalaciones municipales.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se añadió a la central de compras de la ACM en el 2019 y, en febrero del 2020, se adhirió al contrato para el consumo de electricidad del alumbrado público y las instalaciones municipales. Ahora, se ha adherido al acuerdo marco para el 1 de enero de 2022.

La central de compras de la ACM, a través del Consorci Català pel Desenvolupament Local, permite al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès obtener un precio más bajo y reducir también los plazos de los procedimientos administrativos a través del sistema de compras conjuntas.