L’alcaldessa ha convocat la mesa de negociació amb els representants dels treballadors i els sindicats majoritaris

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha convocat els representants dels treballadors -personal municipal laboral i funcionari- i els sindicats majoritaris dels treballadors a Catalunya -CCOO i UGT- el proper dilluns 20 de desembre per abordar diversos temes rellevants a la mesa de negociació, entre els quals destaquen:

  • L’aprovació del Pla d’estabilització de l’ocupació temporal i l’oferta pública d’ocupació (aquest punt forma part de l’execució de la Relació de Llocs de Treball – RLT aprovada l’abril de 2019).
  • La previsió de convocatòries de processos selectius per al 2022 (aquest punt forma part de l’execució de la Relació de Llocs de Treball – RLT aprovada l’abril de 2019).
  • El calendari laboral per al 2022.
  • L’increment retributiu per al 2022.

Tenint en compte la importància d’aquesta reunió, l’alcaldessa Agnès Ferré ha convocat els regidors i les regidores de l’oposició a una reunió que se celebrarà el dimarts 21 de desembre a l’Ajuntament amb l’objectiu de detallar-los els acords presos en l’esmentada mesa de negociació.


CASTELLANO | La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha convocado a los representantes de los trabajadores -personal municipal laboral y funcionario- y a los sindicatos mayoritarios de los trabajadores en Cataluña -CCOO y UGT- el próximo lunes 20 de diciembre para abordar varios temas relevantes en la mesa de negociación, entre los que destacan:

  • La aprobación del Plan de estabilización de la ocupación temporal y la oferta pública de ocupación (este punto forma parte de la ejecución de la Relación de Puestos de Trabajo – RPT aprobada en abril de 2019).
  • La previsión de convocatorias de procesos selectivos para el 2022 (este punto forma parte de la ejecución de la Relación de Puestos de Trabajo – RPT aprobada en abril de 2019).
  • El calendario laboral para el 2022.
  • El incremento retributivo para el 2022.

Teniendo en cuenta la importancia de esta reunión, la alcaldesa Agnès Ferré ha convocado a los concejales y las concejalas de la oposición a una reunión que se celebrará el martes 21 de diciembre en el Ayuntamiento con el objetivo de detallarles los acuerdos tomados en la citada mesa de negociación.