La Bisbal del Penedès ha acollit la segona trobada de la Xarxa d’Ambaixadors del Bon Tracte aquest dimecres 21 de juliol

La Bisbal del Penedès ha estat la seu, aquest dimecres, de la segona trobada de la Xarxa d’Ambaixadors del Bon Tracte. L’acte ha servit per continuar generant sinergies entre els diferents actors que s’han afegit a aquesta xarxa, que van des d’Ajuntaments –com és el cas del de la Bisbal del Penedès- a entitats, treballadors i treballadores socials i persones que tenen la inquietud de formar part d’aquest projecte que persegueix l’objectiu de “treballar pel col·lectiu de la gent gran, dignificar els seus drets, treballar pel bon tracte i contra els maltractaments i per tot allò que estigui al voltant o faci referència a les persones grans”. Així ho ha explicat la portaveu de la xarxa, Jerusalem Torra, que ha afegit que “la intenció és crear un projecte on donar visibilitat i eines per transmetre una imatge positiva del col·lectiu de la gent gran”.

La regidora de la Gent Gran i Benestar Social, Paqui Cepas, ha presentat el Servei Bon Dia als assistents, “un servei que va començar quan es va detectar que hi havia molta gent gran que vivia sola al municipi i aleshores es va plantejar la possibilitat de trucar aquestes persones per mantenir un contacte i fer-ne un seguiment”.

Una de les voluntàries del servei, la Puri González, ha explicat que diàriament “es truca a les persones grans, que sempre estan esperant amb molta il·lusió la trucada”. La Puri ha compartit amb els assistents que “quan fas aquest voluntariat et sents molt bé, perquè veus l’alegria que li dona a la gent gran que els telefonis i et tracten com si fossis algú molt important per a ells”.

La regidora Paqui Cepas ha afegit que “durant l’Estat d’Alarma el voluntariat es va oferir per trucar des de casa els usuaris, amb l’objectiu de donar continuïtat al servei. Així, quan detectaven que les persones grans del municipi tenien alguna mancança -com ara que necessitaven menjar o medicació- s’adreçaven a l’Ajuntament perquè aquest pogués fer arribar a aquestes persones tot allò que necessitessin”.

La regidora de la Gent Gran ha explicat que “generalment cada any es fan dues trobades en què fem coincidir les voluntàries i els voluntaris amb els usuaris i les usuàries del servei, un acte molt bonic perquè moltes vegades és aquell dia quan es coneixen en persona”. No obstant això, les persones usuàries del servei ja saben més o menys amb qui estan parlant perquè l’Ajuntament edita, cada any, un calendari amb les fotos de les voluntàries. Així els usuaris tenen una referència visual d’aquella veu, és a dir, saben amb qui estan parlant. Tanmateix, “el diumenge passat vam fer una festa dedicada a les persones majors de 65 anys al pati de l’escola Ull de Vent, que va comptar amb l’actuació musical del Duet Alma. Com que enguany no hem pogut fer les trobades que fèiem fins ara entre el voluntariat i les persones usuàries del servei, a causa de les restriccions i les mesures de la pandèmia, doncs vam fer aquest acte, que vam titular Dedicat a tu”.

Quant a projectes futurs, la regidora ha explicat que “l’equip de govern està treballant per augmentar els serveis cap a la gent gran, més enllà dels que ja es duien a terme fins ara, com ara les activitats del Racó de la Gent Gran, l’activitat física, l’estimulació cognitiva… A més, ha explicat que ara s’estan ampliant diversos locals socials d’urbanitzacions bisbalenques i la intenció de l’equip de govern és portar-hi també activitats adreçades a la gent gran, perquè no s’hagin de desplaçar”.

Durant la segona part de l’acte s’ha projectat l’audiovisual “Persones Grans. Grans Persones”, realitzat per l’ARC Serveis Assistencials i produït per Canal Calafell, que mostra imatges i perfils de persones reals que trenquen amb els estereotips i falses creences sobre la vellesa i, per acabar, la regidora de la Gent Gran de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, Paqui Cepas; i la portaveu de la xarxa d’Ambaixadors del Bon tracte, Jerusalén Torra, han llegit el “Manifest en contra de la discriminació a les persones per la seva edat”, que podeu descarregar fent clic aquí.


CASTELLANO | La Bisbal del Penedès ha acogido el segundo encuentro de la Xarxa d’Ambaixadors del Bon Tracte este miércoles

La Bisbal del Penedès ha sido la sede, este miércoles, del segundo encuentro de la Xarxa d’Ambaixadors del Bon Tracte (Red de Embajadores del Buen Trato). El acto ha servico para continuar generando sinergias entre los distintos actores que se han añadido a esta red, que van desde Ayuntamientos –como es el caso del de la Bisbal del Penedès- a entidades, trabajadores y trabajadoras sociales y personas que tienen la inquietud de formar parte de este proyecto que persigue el objetivo de dignificar sus derechos, trabajar por el buen trato y contra los maltratos y por todo aquello que gire alrededor o haga referencia a las personas mayores”. Así lo ha explicado la portavoz de la red, Jerusalem Torra, que ha añadido que “la intención es crear un proyecto en el que dar visibilidad y herramientas para transmitir una imagen positiva del colectivo de la gente mayor”.

La concejala de la Gente Mayor y Bienestar Social, Paqui Cepas, ha presentado el Servei Bon Dia a los asistentes, “un servicio que empezó cuando se detectó que había mucha gente mayor que vivía sola en el municipio y entonces se planteó la posibilidad de llamar a estas personas para mantener un contacto y hacer un seguimiento”.

Una de las voluntarias del servicio, Puri González, ha explicado que diariamente “se llama a las personas mayores, que siempre están esperando con mucha ilusión la llamada”. Puri ha compartido con los asistentes que “cuando haces este voluntariado te sientes muy bien, porque ves la alegría que le da a la gente mayor que los telefonees y te tratan como si fueses alguien muy importante para ellos”.

La concejala Paqui Cepas ha añadido que “durante el Estado de Alarma el voluntariado se ofreció para llamar desde casa a los usuarios, con el objetivo de dar continuidad al servicio. Así, cuando detectaban que las personas mayores del municipio tenían alguna necesidad –como por ejemplo de comida o medicación- se dirigían al Ayuntamiento para que este pudiese hacer llegar a estas personas todo aquello que necesitasen”.

La concejala de la Gente Mayor ha explicado que “generalmente cada año se hacen dos encuentros en los que hacemos coincidir a las voluntarias y los voluntarios con los usuarios y las usuarias del servicio, un acto muy bonito porque a menudo ese es el día en el que se conocen en persona”. No obstante, las personas usuarias del servicio ya saben más o menos con quien están hablando porque el Ayuntamiento edita, cada año, un calendario con las fotos de las voluntarias. Así los usuarios tienen una referencia visual de aquella voz, es decir, saben con quién están hablando. Pese a todo, “el domingo pasado hicimos una fiesta dedicada a las personas mayores de 65 años en el patio de la escuela Ull de Vent, que contó con la actuación musical del Duet Alma. Como este año no hemos podido hacer los encuentros que hacíamos hasta ahora entre el voluntariado y las personas del servicio, a causa de las restricciones y las medidas de la pandemia, pues hicimos este acto, que titulamos Dedicado a tí”.

En cuanto a proyectos futuros, la concejala ha explicado que “el equipo de gobierno está trabajando para aumentar los servicios dirigidos a la gente mayor, más allá de los que ya se llevaban a cabo hasta ahora, como por ejemplo las actividades del Racó de la Gent Gran, la actividad física, la estimulación cognitiva… Además, ha explicado que ahora se están ampliando varios locales sociales de urbanizaciones de la Bisbal y la intención del equipo de gobierno es poder llevar allí también actividades dirigidas a la gente mayor, para que no se tengan que desplazar”.

Durante la segunda parte del acto se ha proyectado el audiovisual “Persones Grans. Grans Persones”, realizado por l’ARC Serveis Assistencials y producido por Canal Calafell, que muestra imágenes y perfiles de personas reales que rompen con los estereotipos y falsas creencias sobre la vejez y, para terminar, la concejala de la Gente Mayor del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, Paqui Cepas; y la portavoz de la red de Embajadores por el Buen Trato, Jerusalén Torra, han leído el “Manifiesto en contra de la discriminación a las personas por su edad”, que podéis descargar aquí.