S’aprova el conveni anual per poder fer un ús social de les instal·lacions de l’Escola Ull de Vent

Fotografia d’arxiu del Grup Emsemblebe en una actuació al pati de l’Escola

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, el conveni de col·laboració amb l’Escola Ull de Vent per a l’ús social de les seves instal·lacions. Es tracta d’un acord perquè l’ajuntament pugui fer ús de les instal·lacions del centre escolar per a dur a terme el Casal d’Estiu, acollir actes de la Festa Major, fer-hi el Casal de Nadal o celebrar-hi altres festes o activitats.

Aquest conveni de col·laboració amb l’escola s’aprova any rere any per poder utilitzar els espais en les dates i motius específics que se citen en el document, seguint el model del conveni del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado, a petición de la Concejalía de Educación, el convenio de colaboración con la Escola Ull de Vent para el uso social de sus instalaciones. Se trata de un acuerdo para que el ayuntamiento pueda hacer uso de las instalaciones del centro escolar para llevar a cabo el Casal d’Estiu, acoger actos de la Fiesta Mayor, hacer el Casal de Navidad o celebrar otras fiestas o actividades.

Este convenio de colaboración con la escuela se aprueba año tras año para poder utilizar los espacios en las fechas y motivos específicos que se citan en el documento, siguiendo el modelo del convenio del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.