Una empresa està passant per les cases del Priorat dient que ve de part de l’Ajuntament i aquesta informació és falsa

Una empresa està passant per les cases del Priorat dient que ve de part de l’Ajuntament o que té un conveni amb l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Aquesta informació és totalment falsa.

Llegiu aquest avís i difoneu-lo entre les vostres famílies, amistats i amics.

Una empresa está pasando por las casas del Priorat diciendo que viene de parte del Ayuntamiento o que tiene un convenio con el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Esta información es totalmente falsa.

Leed este aviso y difundidlo entre vuestras familias, amistades y amigos.