Fins al 2 d’agost de 2021 podeu participar en la consulta pública per a la confecció del reglament de les normes d’utilització privativa de bústies de diversos barris bisbalencs

Fins al 2 d’agost de 2021 podeu participar en la consulta pública per a la confecció del reglament de les normes d’utilització privativa de bústies per al dipòsit i recollida de la correspondència privada en terrenys d’ús públic del Papagai, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i la Pineda de Santa Cristina.

Podeu participar en la consulta accedint a l’enllaç: https://bit.ly/3xblmPo

L’objectiu de la consulta és recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. Podeu participar en la consulta accedint a l’enllaç: https://bit.ly/3xblmPo Una vegada redactada la proposta de reglament, aquesta haurà d’aprovar-se al Ple de la Corporació municipal.


Hasta el 2 de agosto de 2021 podéis participar en la consulta pública para la confección del reglamento de las normas de utilización privativa de los buzones para el depósito y recogida de la correspondencia privada en terrenos de uso público del Papagai, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta y la Pineda de Santa Cristina.

Podéis participar en la consulta accediendo al enlace: https://bit.ly/3xblmPo

El objetivo de la consulta es recoger la opinión de los ciudadanos y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.Podéis participar en la consulta accediendo al enlace: https://bit.ly/3xblmPoUna vez se haya redactado la propuesta de reglamento, esta se tendrá que aprobar en el Pleno de la Corporación municipal.