Presspost 2021 – Medi Ambient, Parcs i Vies Públiques

En aquest tercer vídeo sobre el pressupost municipal 2021, la regidora de Via Pública i Medi Ambient, Leo Uceda, ens parla de les despeses d’algunes de les seves àrees.


En este segundo vídeo sobre el presupuesto municipal 2021, la concejala de Vía Pública y Medio Ambiente, Leo Uceda, nos habla de los gastos de algunas de sus áreas.