Presspost 2021 – Introducció al pressupost municipal i detall dels ingressos

En aquest segon vídeo sobre el pressupost municipal 2021, l’alcaldessa Angès Ferré fa una introducció al pressupost municipal i en detalla els ingressos.


En este segundo vídeo sobre el presupuesto municipal 2021, la alcaldesa Agnès Ferré hace una introducción al presupuesto municipal y detalla los ingresos.