L’alcaldessa Agnès Ferré i la regidora de Cultura -Judith Vidal- s’han reunit amb la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès (Bous)

reunio colla castellera la bisbal del penedes

Aquest dilluns 11 de gener l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, i la regidora de Cultura, Judith Vidal, s’han reunit amb el president de la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès (Bous), Salvador Ferré, i el vicepresident de l’entitat, Josep Anton Ramon.

Durant la reunió, la colla ha explicat que aviat farà un any que, a causa de la pandèmia, s’han vist obligats a aturar els assajos i tota l’activitat i que, això, els preocupa. Quant al conveni amb la colla, es deixarà uns mesos sobre la taula, per aplicar-lo -si s’escau- en funció de com evolucioni la situació.
La reunió també ha servit perquè les representants municipals expliquessin a la colla el procediment de l’enderroc de la fassina, que començarà al febrer, i el posterior projecte de rehabilitació de la torre, així com la construcció d’espais per a la brigada municipal en la part de la fassina que ara s’enderrocarà.

El president i vicepresident encara no havien pogut venir a l’Ajuntament de forma oficial per presentar-se, ja que van prendre possessió dels càrrecs unes setmanes abans que es decretés l’Estat d’Alarma.


CASTELLANO | Este lunes 11 de enero la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, y la concejala de Cultura, Judith Vidal, se han reunido con el presidente de la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès (Bous), Salvador Ferré, y el vicepresidente de la entidad, Josep Anton Ramon.

Durante la reunión, la colla ha explicado que pronto hará un año que, a causa de la pandemia, que han visto obligados a parar los ensayos y toda la actividad y que, esto, les preocupa. En cuanto al convenio con la colla, se dejará unos meses sobre la mesa, para aplicarlo -si procede- en función de cómo evolucione la situación.

La reunión también ha servido para que las representantes municipales explicasen a la colla el procedimiento del derribo de la fassina, que empezará en febrero, y el posterior proyecto de rehabilitación de la torre, así como la construcción de espacios para la brigada municipal en la parte de la fassina que ahora se derribará.

El presidente y vicepresidente todavía no habían podido venir al Ayuntamiento de forma oficial para presentarse, ya que tomaron posesión de los cargos unas semanas antes de que se decretase el Estado de Alarma.