La Junta de Govern Local ha aprovat un contracte menor per al servei de bus urbà mentre es licita un nou servei

bus hife

La Junta de Govern de l’11 de gener de 2021 ha aprovat un contracte menor de servei per un import de 14.000€ per als mesos de gener i febrer amb la mateixa empresa que venia executant el servei de transport públic amb bus urbà, Hife, per no aturar el servei.

La Junta de Govern del 3 de gener de 2019 va adjudicar el contracte del servei de transport públic urbà a l’empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA (Hife) per un any. Actualment,  l’equip de govern està estudiant la millora del servei de bus urbà al municipi, amb l’assessorament de l’AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà), i està previst que es liciti aviat. Mentrestant, Hife farà el servei durant els mesos de gener i febrer.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 11 de enero de 2021 aprobó un contrato menor de servicio por un importe de 14.000€ para los meses de enero y febrero con la misma empresa que venía ejecutando el servicio de transporte público con bus urbano, Hife, para no parar el servicio.

La Junta de Gobierno del 3 de enero de 2019 adjudicó el contrato del servicio de transporte público urbano a la empresa LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA (Hife) por un año. En la actualidad, el equipo de gobierno está estudiando la mejora del servicio de bus urbano en el municipio, con el asesoramiento de la AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà), y está previsto que se licite en breve. Mientras, Hife hará el servicio durante los meses de enero y febrero.