S’ha aprovat el padró fiscal de la taxa per a la conservació del Cementiri per a l’any 2021

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que la Junta de Govern de l’11 de gener de 2021 ha aprovat el padró fiscal de la taxa per a la conservació del Cementiri, corresponent a l’exercici 2021, per un import total de 7.267€.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informa que la Junta de Gobierno del 11 de enero de 2021 ha aprobado el padrón fiscal de la tasa para la conservación del Cementerio, correspondiente al ejercicio 2021, por un importe de 7.267€.