De l’11 al 19 de desembre es durà a terme la campanya comercial “Troba la llum del Nadal”

ESTRELLA_troba1

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès i la Cambra de Comerç de Tarragona duran a terme una campanya per dinamitzar i donar visibilitat al teixit comercial local entre l’11 i el 19 de desembre. Aquesta campanya compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i consistirà a premiar la fidelitat dels veïns que comprin a la Bisbal amb obsequis, promocions i amb la participació en un sorteig de vals de compra. La iniciativa compta amb la participació d’una trentena de comerços i empreses de serveis bisbalenques que duran a terme accions presencials i també iniciatives a través d’Instagram. Per aquest motiu, s’ha ofert l’opció de participar en una formació gratuïta sobre aquesta xarxa social a tots els comerços i serveis del municipi.

FUNCIONAMENT DE LA CAMPANYA

El funcionament de la campanya serà el següent: els clients que adquireixin serveis o vagin a comprar als comerços bisbalencs, podran anar omplint una butlleta amb els segells d’aquestes empreses. Quan tinguin el segell de cinc establiments diferents, podran passar per l’Ajuntament per recollir un obsequi, “La Llum del Nadal” (se n’entregarà una per família). D’altra banda, totes aquelles persones que entreguin les seves butlletes a l’Ajuntament participaran en el sorteig de dos vals de compra de 100€ cadascun per adquirir productes o serveis a la Bisbal.

EN_TROBALLUM3_detras

Quant a Instagram, els comerços i serveis que participen en la campanya aniran mostrant els seus productes, serveis, ofertes i promocions a través d’aquesta xarxa social. La campanya es vehicularà a través de l’etiqueta #JoComproALaBisbal i les botigues amb establiment físic també oferiran una bossa reutilitzable a aquells clients que pengin una foto seva etiquetant l’establiment on l’hagin obtingut i afegint l’etiqueta #JoComproALaBisbal a la publicació.

BOSSA_BAK_verde1

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que “el programa s’ha enfocat en dinamitzar el teixit comercial del municipi perquè aquí tenim productes i serveis de proximitat i de molt bona qualitat i que, a més, donen molta vida a la Bisbal”. D’aquesta manera, l’ajuntament vol potenciar l’activitat comercial, ja que “amb motiu de la pandèmia de COVID-19 molts negocis han vist afectada la seva activitat econòmica i, amb iniciatives com aquesta, el que pretenem és donar-los un impuls, alhora que els dotem d’eines perquè puguin potenciar la seva comunicació a través d’internet”.

FORMACIÓ SOBRE INSTAGRAM

El passat 10 de novembre la Cambra de Comerç de Tarragona va engegar una formació gratuïta, sobre promoció i dinàmiques comercials a Instagram, adreçada als comerços i serveis bisbalencs. Aquesta preparació, que s’imparteix en línia, persegueix l’objectiu que el teixit comercial local pugui aprendre a utilitzar aquesta eina per arribar als seus públics objectiu de forma efectiva. La formació culminarà amb la campanya “Troba la llum del Nadal”, que es durà a terme de l’11 al 19 de desembre.

La majoria dels establiments locals ja han començat a treballar amb Instagram, obrint o dinamitzant els seus perfils, i durant els dies de la campanya es potenciarà l’ús d’aquesta xarxa social tant des dels establiments com des de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, que publicarà vídeos de presentació dels establiments, comerços i serveis de la Bisbal i difondrà un anunci de la campanya.

La presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, ha explicat que “aquesta campanya ha estat tot un repte per a la Cambra de Comerç de Tarragona, perquè posa en pràctica un model demostratiu de treball que podrà servir per a altres municipis petits o mitjans amb establiments de proximitat que fan més vius encara els nostres pobles i territoris”. Roigé ha destacat que “l’objectiu de la campanya és donar visibilitat als establiments i les activitats econòmiques del municipi entre els seus habitants i els de la contornada, especialment a través del món digital”. Quant a la feina conjunta, Roigé ha valorat positivament el treball realitzat a la Bisbal “perquè hem aconseguit generar sinergies de treball entre l’Ajuntament, la Cambra i els establiments, fent que aquests darrers siguin els protagonistes de la campanya de Nadal, aportant-los formació, assessorament i recursos”.

La regidora de Comerç, Judith Vidal, ha remarcat la importància “de donar suport al comerç i als serveis locals en moments com l’actual. Però no només com a Ajuntament, també com a ciutadans. Comprant al comerç local obtindrem un tracte personalitzat i de confiança, un producte de proximitat i qualitat i, a més, ajudarem a enfortir l’economia local. Els negocis locals donen molta vida al poble i ajuden a crear teixit social. Si tots contribuïm en el seu funcionament, podem fer que puguin continuar treballant per a nosaltres, oferint-nos els seus productes i serveis”.


ESTRELLA_troba1

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès y la Cámara de Comercio de Tarragona llevarán a cabo una campaña para dinamizar y dar visibilidad al tejido comercial local entre el 11 y el 19 de diciembre. Esta campaña cuenta con el soporte de la Diputación de Tarragona y consistirá en premiar la fidelidad de los vecinos que compren en la Bisbal con obsequios, promociones y con la participación en un sorteo de vales de compra. La iniciativa cuenta con la participación de una treintena de comercios y empresas de servicios de la Bisbal que llevarán a cabo acciones presenciales y también iniciativas a través de Instagram. Por este motivo, se les ha ofrecido la opción de participar en una formación gratuita sobre esta red social a todos los comercios y servicios del municipio.

FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPAÑA

El funcionamiento de la campaña será el siguiente: los clientes que adquieran servicios o vayan a comprar a los comercios de la Bisbal, podrán ir rellenando un tarjetón con los sellos de estas empresas. Cuando tengan el sello de cinco establecimientos distintos, podrán pasar por el Ayuntamiento para recoger un obsequio, “La luz de la Navidad” (se entregará una por familia). Por otro lado, todas aquellas personas que entreguen sus tarjetones en el Ayuntamiento participarán en el sorteo de dos vales de compra de 100€ cada uno para adquirir productos o servicios en la Bisbal.

EN_TROBALLUM3_detras

En cuanto a Instagram, los comercios y servicios que participen en la campaña irán mostrando sus productos, servicios, ofertas y promociones a través de esta red social. La campaña se vehiculará a través de la etiqueta #JoComproALaBisbal y las tiendas con establecimiento físico también ofrecerán una bolsa reutilizable a aquellos clientes que cuelguen una foto suya etiquetando el establecimiento donde la hayan obtenido y añadiendo la etiqueta #JoComproALaBisbal en la publicación.

BOSSA_BAK_verde1

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que “El programa se ha enfocado en dinamizar el tejido comercial del municipio porque aquí tenemos productos y servicios de proximidad y de muy buena calidad y que, además, dan mucha vida a la Bisbal”. De esta manera, el ayuntamiento quiere potenciar la actividad comercial, ya que “con motivo de la pandemia de COVID-19 muchos negocios han visto afectada su actividad económica y, con iniciativas como esta, lo que pretendemos es darles un impulso, a la vez que los dotamos de herramientas para que puedan potenciar su comunicación a través de internet”.

FORMACIÓN SOBRE INSTAGRAM

El pasado 10 de noviembre la Cámara de Comercio de Tarragona inició una formación gratuita, sobre promoción y dinámicas comerciales en Instagram, dirigida a los comercios y servicios bisbalenses. Esta preparación, que se imparte en línea, persigue el objetivo de que el tejido comercial local pueda aprender a utilizar esta herramienta para llegar a sus públicos objetivo de forma efectiva. La formación culminará con la campaña “Troba la llum del Nadal”, que se llevará a cabo del 11 al 19 de diciembre.

La mayoría de los establecimientos locales ya han empezado a trabajar con Instagram, abriendo o dinamizando sus perfiles, y durante los días de la campaña se potenciará el uso de esta red social tanto desde los establecimientos como desde el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, que publicará vídeos de presentación de los establecimientos, comercios y servicios de la Bisbal y difundirá un anuncio de la campaña.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Tarragona, Laura Roigé, ha explicado que “esta campaña ha sido todo un reto para la Cámara de comercio de Tarragona, porque pone en práctica un modelo demostrativo de trabajo que podrá servir para otros municipios pequeños o medianos con establecimientos de proximidad que dan todavía más vida a nuestros pueblos y territorios”. Roigé ha destacado que “el objetivo de la campaña es dar visibilidad a los establecimientos y las actividades económicas del municipio entre sus habitantes y los de las cercanías, especialmente a través del mundo digital”. En cuanto al trabajo conjunto, Roigé ha valorado positivamente el trabajo realizado en la Bisbal “porque hemos conseguido generar sinergias de trabajo entre el Ayuntamiento, la Cámara y los establecimientos, haciendo que estos últimos sean los protagonistas de la campaña de Navidad, aportándoles formación, asesoramiento y recursos”.

La concejala de Comercio, Judith Vidal, ha remarcado la importancia “de apoyar al comercio y a los servicios locales en momentos como el actual. Pero no solamente como Ayuntamiento, también como ciudadanos. Comprando en el comercio local obtendremos un trato personalizado y de confianza, un producto de proximidad y calidad y, además, ayudaremos a fortalecer la economía local. Los negocios locales dan mucha vida al pueblo y ayudan a crear tejido social. Si todos contribuimos a su funcionamiento, podremos hacer que puedan seguir trabajando para nosotros, ofreciéndonos sus productos y servicios”.