S’ha convocat el Ple extraordinari de pressupostos 2021 per al divendres 4 de desembre a les 08:00h

El divendres 4 de desembre a les 08:00h, tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès.

L’ordre del dia és el següent:

  1. Aprovació del Pressupost 2021
  2. Aprovació del Calendari Fiscal 2021
  3. Plans Estratègics de Subvencions pel 2021
  4. Esmena de l’error material detectat en la modificació de crèdit núm. 2PLE/2020

El Ple se celebrarà de forma presencial i a porta tancada per poder garantir totes les mesures de prevenció de contagis per la Covid-19. Posteriorment es podrà veure l’enregistrament a Youtube.


CASTELLANO | El viernes 4 de diciembre a las 08:00h, tendrá lugar un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès.
El orden del día es el siguiente:

  1. Aprobación del Presupuesto 2021
  2. Aprobación del Calendario Fiscal 2021
  3. Planes Estratégico de Subvenciones para el 2021
  4. Enmienda del error material detectado en la modificación de crédito núm. 2PLE/2020

El Pleno se celebrará de forma presencial y a puerta cerrada para poder garantizar todas las medidas de prevención de contagios por la Covid-19. Posteriormente se podrá ver la grabación en Youtube.