L’Ajuntament retorna els rebuts de la Llar d’infants municipal que es van pagar al març

La Junta de Govern del 23 de novembre va aprovar, a petició de la Regidoria d’Ensenyament, retornar l’import del mes de març a les famílies amb infants a la llar d’infants municipal, ja que el 12 de març de 2020 l’Ajuntament –seguint les mesures establertes des de la Generalitat de Catalunya- va anunciar el tancament de la Llar d’infants municipal per tal d’evitar la propagació de la COVID-19 al municipi, amb una vigència inicial de 15 dies.

Els rebuts del mes de març ja s’havien girat quan es va fer aquest anunci i, per tant, ara la Junta de Govern ha aprovat retornar-los a les 21 famílies inscrites en curs 2019/20. En total s’han retornat 1.701€. Durant el curs 2019/20 ja no es va girar cap altre rebut perquè la llar d’infants municipal es va mantenir tancada i ha tornat a obrir amb l’inici del curs 2020/21.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 23 de noviembre aprobó, a petición de la Concejalía de Educación, retornar el importe del mes de marzo a las familias con niños/as en la guardería municipal, ya que el 12 de marzo de 2020 el Ayuntamiento –siguiendo las medidas establecidas desde la Generalitat de Catalunya- anunció el cierre de la guardería municipal para evitar la propagación de la COVID-19 en el municipio, con una vigencia inicial de 15 días.

Los recibos del mes de marzo ya se habían girado cuando se hizo este anuncio y, por lo tanto, ahora la Junta de Gobierno ha aprobado devolverlos a las 21 familias inscritas en el curso 2019/20. En total se han devuelto 1.701€. Durante el curso 2019/20 no se giró ningún otro recibo porque la guardería municipal se mantuvo cerrada ya ha vuelto a abrir con motivo del inicio del curso 2020/21.