COMUNICAT D’ALCALDIA – Se suspèn l’execució de l’acord del Ple del 4 d’agost fins que hi hagi resolució del Contenciós del Club Siglo XX contra l’Ajuntament de la Bisbal

COMUNICAT D’ALCALDIA

Se suspèn l’execució de l’acord del Ple del 4 d’agost fins que hi hagi resolució del Contenciós del Club Siglo XX contra l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona ha informat l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès que ratifica la mesura cautelaríssima sol·licitada per l’entitat Club Siglo XX per la qual se suspèn l’execució de l’acord del Ple del 4 d’agost de 2020, en què es declarà nul de Ple dret el contracte entre l’Ajuntament i l’entitat Club Siglo XX.

El 4 d’agost de 2020, al Ple extraordinari, es va declarar nul de ple dret el contracte entre l’Ajuntament i l’entitat Club Siglo XX, d’acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, ja que segons el Dictamen i altres informes, el contracte no podia ser adjudicat de forma directa (tal com es va fer) sinó que s’havia d’haver adjudicat mitjançant concurs públic.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès suspèn l’execució de l’acord del Ple fins que es resolgui el contenciós administratiu presentat per l’entitat.

Agnès Ferré i Cañellas

Alcaldessa de la Bisbal del Penedès

La Bisbal del Penedès, 26 de novembre de 2020


COMUNICADO DE ALCALDÍA

Se suspende la ejecución del acuerdo del Pleno del 4 de agosto hasta que haya resolución del Contencioso del Club Siglo XX contra el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona ha informado al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès que ratifica la medida cautelarísima solicitada por la entidad Club Siglo XX por la cual se suspende la ejecución del acuerdo del Pleno del 4 de agosto de 2020, en que se declaró nulo de Pleno derecho el contrato entre el Ayuntamiento y la entidad Club Siglo XX.

El 4 de agosto de 2020, en el Pleno extraordinario, se declaró nulo de pleno derecho el contrato entre el Ayuntamiento y la entidad Club Siglo XX, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, ya que según el Dictamen y otros informes, el contrato no podía ser adjudicado de forma directa (tal y como se hizo) sino que se tenía que haber adjudicado mediante concurso público.

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès suspende la ejecución del acuerdo del Pleno hasta que se resuelva el contencioso administrativo presentado por la entidad.

Agnès Ferré Cañellas

Alcaldesa de la Bisbal del Penedès

La Bisbal del Penedès, 26 de noviembre de 2020